W kolejnej promocji Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas ponownie zyskamy wysoką premię w kwocie 300 zł w gotówce, a do tego sami możemy zdecydować, jakie warunki promocji spełnimy- w promocji dostępne są 3 opcje do wyboru.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 16 maja 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, można wybrać jakie warunki będziemy chcieli spełnić

DO ZDOBYCIA: 300 zł w gotówce

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

Najpierw rejestrujemy się w promocji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami.

Następnie składamy wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. O konto należy zawnioskować przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Umowę podpisujemy do 31.05.2021r, na jeden z dwóch dostępnych sposobów :

 • strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja.

Jakie warunki należy spełnić

Tym razem w promocji sami dokonujemy wyboru, jakie warunki będziemy spełniać. Wyboru dokonujemy podczas rejestracji w promocji, a wybrać możemy spośród:

 • logowanie do bankowości elektronicznej- GOonline lub aplikacji mobilnej T-mobile, wykonanie 3 przelewów oraz otrzymanie wpływu na łączną kwotę co najmniej 1000 zł
 • wykonanie minimum 5 transakcji BLIK oraz otrzymanie wpływu na konto w wysokości co najmniej 1000 zł,
 • wykonanie co najmniej 6 transakcji oraz otrzymanie wpływu na kwotę minimum 1000 zł.

Standardowo w promocji Banku premia główna podzielona jest na części. W aktualnej promocji do zdobycia mamy 3 premie – każda o wartości 100 zł.

Aby uzyskać pierwszą nagrodę warunki wybranej opcji promocji musimy spełnić w czerwcu 2021r. Drugą nagrodę otrzymamy, gdy warunki spełniamy w lipcu 2021 r, a trzecią w sierpniu 2021r.

W promocji Bank nie uwzględni m.in. wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem)prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOonline),
 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi,w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank
 3. wpłat gotówkowych

W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o transakcje Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o pierwszej nagrodzie otrzymamy do 19.09.2021r, o drugiej do 27 sierpnia 2021r, a o trzeciej do 27 września 2021r. Informacja o nagrodzie zastanie nam przekazana za pomocą wiadomości email, a sama nagroda zostanie nam przekazana do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o nagrodzie.

Co ważne na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Wraz z informacją o pierwszej nagrodzie otrzymamy wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem do zalogowania się na stronie Organizatora promocji, na której musimy uzupełnić dane niezbędne do wypłacenia nagród do 25.07.2021r. 

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest