Mamy kolejną promocję Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas z nieco niższą, jednak nadal wysoką premią – aż 300 zł w gotówce. Warunki promocji nie są trudne, a do tego będziemy je spełniać tylko przez 2 miesiące. Tym razem pula nagród również jest ograniczona i wynosi 3000 szt.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 17 kwietnia 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, ale trzeba zapewnić wpływy na konto

DO ZDOBYCIA: 300 zł w gotówce

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

Na początku standardowo należy zarejestrować się w promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami – czyli zaznaczamy wszystkie checkboxy.

Po zarejestrowaniu się w promocji należy złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. O konto należy zawnioskować przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Na przystąpienie do promocji mamy czas do 17.04.2021r. Po złożeniu wniosku należy zawrzeć umowę o konto – mamy na to czas do 05.05.2021r

Umowę możemy zawrzeć na dwa sposoby:

 • Strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • Aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja

Jakie warunki należy spełnić

Maksymalna premia jaką możemy uzyskać jest podzielona na dwie części. Do uzyskania każdej z nich musimy spełnić określone warunki. Nie należą one do trudnych.

Pierwszą nagrodę (150 zł w gotówce) zdobędziemy, gdy w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji:

 • wykonamy min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna)
 • wykonamy nim. 3 transakcje BLIK
 • zapewnimy wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł

Drugą nagrodę (150 zł w gotówce) zdobędziemy, gdy w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji:

 • spełnimy warunki do otrzymania Pierwszej nagrody
 • wykonamy min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna)
 • wykonamy nim. 3 transakcje BLIK
 • zapewnimy wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Przykład: Jeśli przystąpiliśmy do promocji w marcu, to warunki kolejnych nagród trzeba spełnić w kwietniu i maju. Natomiast jeśli przystąpiliśmy do promocji w kwietniu, to warunki kolejnych nagród trzeba spełnić w maju i czerwcu

W promocji Bank nie uwzględni m.in. wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem)prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOonline),
 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi,w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank
 3. wpłat gotówkowych

Nagrody

Informację o nagrodzie otrzymamy do 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki danej nagrody. Informacja o nagrodzie zastanie nam przekazana za pomocą wiadomości email, a sama nagroda zostanie nam przekazana do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o nagrodzie.

Co ważne na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Wraz z informacją o pierwszej nagrodzie otrzymamy wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem do zalogowania się na stronie Organizatora promocji, na której musimy uzupełnić dane niezbędne do wypłacenia nagród w terminie do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o pierwszej nagrodzie.

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest