Kolejna promocja Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas z rekordową wysoką premią – aż 350 zł. Maksymalna premia składa się z trzech nagród. Dwie pierwsze nagrody o wartości 100 zł każda otrzymamy w gotówce na konto. Trzecia nagroda to e-kod Allegro o wartości 150 zł

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 31 marca 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, ale trzeba je spełniać przez 3 miesiące

DO ZDOBYCIA: 200 zł w gotówce + 150 zł w formie e-bonu Allegro

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

2) w okresie 12miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego w Banku

Jak przystąpić do promocji

Najpierw należy zarejestrować się w promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami – czyli zaznaczamy wszystkie checkboxy. Po zarejestrowaniu się w promocji należy złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. O konto zawnioskujemy przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Na przystąpienie do promocji mamy czas do 31.03.2021r. Po złożeniu wniosku należy zawrzeć umowę o konto – mamy na to czas do 14.04.2021r

 • Strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • Aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja

Jakie warunki należy spełnić

Maksymalna premia jaką możemy uzyskać jest na trzy częśc. Do uzyskania każdej z nich musimy spełnić określone warunki. Nie należą one do trudnych.

Pierwszą nagrodę (100 zł w gotówce) zdobędziemy, gdy w kwietniu 2021:

 • wykonamy min. 3 Przelewy(GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile);
 • wykonamy Transakcje/ę bezgotówkową/e Kartą na min.łączną kwotę 300 zł;
 • zapewnimy wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Drugą nagrodę (100 zł w gotówce) zdobędziemy, gdy w maju 2021r:

 • spełnimy warunki do otrzymania Pierwszej nagrody
 • wykonamy min. 3 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)
 • wykonamy Transakcje/ę bezgotówkową/e Kartą na min.łączną kwotę 300 zł;
 • zapewnimy Wpływy nałączną kwotę min. 1000 zł

Trzecią nagrodę (e-kody Allegro o wartości 150 zł) zdobędziemy, gdy w czerwcu 2021r:

 • spełnimy warunki do otrzymania Drugiej nagrody
 • wykonamy min. 3 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)
 • wykonamy Transakcje/ę bezgotówkową/e Kartą na min.łączną kwotę 300 zł;
 • zapewnimy Wpływy nałączną kwotę min. 1000 zł

 

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych. W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o przelew Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o pierwszej nagrodzie otrzymamy do 21.05.2021r, o drugiej do 25.06.2021r, natomiast o trzeciej do 25.07.2021r. Informacja o nagrodzie zastanie nam przekazana za pomocą wiadomości email, a sama nagroda zostanie nam przekazana do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o danej nagrodzie. Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Wraz z informacją o pierwszej nagrodzie otrzymamy wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem do zalogowania się na stronie Organizatora promocji, na której musimy uzupełnić dane niezbędne do wypłacenia nagród w terminie do 26.05.2021r.Trzecia nagroda – e-kod allegro – zostanie przekazana za pomocą sms.

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest