Rozpoczęła się promocja Konta 360° i Konta 360° Student w Millennium Banku zorganizowana we współpracy z serwisem eBroker. Za założenie konta w promocji i spełnienie jej warunków zarobimy 250 zł w gotówce. Oprócz tego, gdy polecimy innym skorzystanie z promocji, zarobić możemy kolejne 250 zł.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 17 maja 2021r

PULA NAGRÓD: nie

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, ale wymagane jest zapewnienie wpływów na konto

DO ZDOBYCIA: 250 zł w gotówce

PROMOCJA AKTYWNA – POZOSTAŁO:

10
days
:
03
hrs
:
01
mins
:
44
secs

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 17.05.2021r.

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które na dzień rozpoczęcia promocji tj. 1.04.2021r nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.
3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie

Jak przystąpić do promocji

Skorzystać z promocji możemy w dwóch krokach. Po pierwsze powinniśmy utworzyć swój Profil Uczestnika w serwisie Bonus eBrokerPartner i go aktywować.

Po drugie, w terminie do 17.05.2021r poprzez swój uprzednio utworzony profil musimy złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową, wyrazić wymagane w regulaminie promocji zgody oraz podać adres e-mail (ten sam co podamy na Profilu Uczestnika).

Umowę musimy podpisać w terminie do 25.05.2021r za pomocą jednego z dostępnych sposobów: za pomocą kuriera, w placówce lub za pomocą wideoweryfikacji.

250 zł premii – jakie warunki należy spełnić

  • Pierwsze 50 zł premii będzie nam przyznane za pobranie i zalogowanie się do aplikacji mobilnej Banku, w terminie do 31.05.2021r.
  • Drugą premię w wysokości 100 zł dostaniemy, gdy w każdym z trzech miesięcy- czerwcu, lipcu, sierpniu wykonamy minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM.
  • Trzecią premię w wysokości 100 zł za zapewnienie wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł w tym samym okresie, co spełnienie wcześniejszego warunku.

Powyższa promocja połączona jest z programem poleceń. Każdy uczestnik promocji, który spełni pierwszy warunek promocji może polecać konto innym. Za skuteczne polecenie konta zarobimy 50 zł, maksymalnie konto możemy polecić 5 osobom i zyskać 250 zł.

Nagroda

O przyznaniu pierwszej nagrody zostaniemy poinformowani sms-em lub mailowo do 15.06.2021r, natomiast o drugiej i trzeciej nagrodzie do 15.09.2021r.
W wiadomości znajdziemy również link przekierowujący nas do formularza, w którym w ciągu 7 dni musimy podać numer konta, na który ma zostać wypłacona premia. Premia zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od przesłania wypełnionego formularza.

 

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest