Trwa kolejna promocja Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas, w której zarobimy 100 zł w gotówce oraz kartę podarunkową o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach Decathlon. Oprócz promocji możemy również wziąć udział konkursie i walczyć o Rowery Rayon Siera i sakwy rowerowe.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 16 lipca 2021 r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 800 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, ale wymagane jest aktywność na koncie

DO ZDOBYCIA: 100 zł w gotówce + 100 zł do Decathlon + rowery i sakwy rowerowe w konkursie

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja?

Promocja trwa do 16 lipca 2021r lub do wyczerpania puli nagród, która nie jest zbyt wysoka i wynosi 800 szt.

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy ramowej z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej
 2. w okresie 12miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

Najpierw rejestrujemy się w promocji przesyłając formularz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami. Uwaga! Należy pamiętać, że dane podane na formularzu muszą być takie same ja we wniosku. Po wysłaniu formularza otrzymamy informację na ekranie komputera o objęciu nas promocją(otrzymamy również wiadomość e-mail) Następnie, do dnia 16.06.2021r wnioskujemy o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. O konto należy zawnioskować przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w wiadomość e-mail po przesłaniu formularza rejestracyjnego.

W kolejnym kroku pozostanie nam już tylko podpisanie umowy, najpóźniej do 31.06.2021r. Umowę podpiszemy na jeden z dwóch sposobów, za pomocą:

 • strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja.

Jakie warunki należy spełnić

W promocja możemy zdobyć dwie nagrody. Pierwsza nagroda o wartości 100 zł jest wypłacana w gotówce, natomiast druga nagroda również o wartości 100 zł jest wydawana w formie e-karty podarunkowej do wykorzystania do sklepów Decathlon

 • Aby zdobyć pierwszą nagrodę należy w sierpniu 2021r należy:
  • wykonać minimum. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą o łącznej wartości min. 200 zł oraz
  • wykonać minimum 1 Przelew (w GOonlinel ub Aplikacji mobilnej GOmobile)
 • Aby zdobyć drugą nagrodę należy spełnić wszystkie warunki wymagane do uzyskania pierwszej nagrody oraz we wrześniu 2021:
  • wykonać minimum 3 Przelewy (w GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz
  • otrzymać Wpływy na konto na łączną kwotę min.1000 zł

Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem)prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOonline),
 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi,w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank
 3. wpłat gotówkowych

Jakie transakcje są akceptowane w promocji? Poniżej zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowousługowych, w których akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

W promocji nie są akceptowane transakcje dokonane za pomocą systemów płatności: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media ale akceptowane są transakcje za pomocą cyfrowego portfela Google Pay i Apple Pay

I jeszcze objaśnienia kodów MCC. W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (kod kraju inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Nagrody

Informację o nagrodzie otrzymamy za pomocą wiadomości email w następujących terminach:

 • informacja o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana najpóźniej do 21 września 2021r.
 • informacja o przyznaniu Drugiej nagrody zostanie przesłana najpóźniej do 25 października 2021r.

Aby odebrać pierwszą nagrodę, powinniśmy do 26.09.2021r zalogować się na bezpiecznej stronie Organizatora w celu uzupełnienia numeru konta, na który ma zostać wypłacona nagroda. Link oraz kod do logowania otrzymamy razem z informacją o przyznaniu nagrody

Druga nagroda zastanie nam przekazana na numer telefonu podany podczas rejestracji w promocji.

Należy również pamiętać, że na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej

Dodatkowe nagrody w konkursie Jesteś Zieloną Zmianą

Oprócz wspomnianych premii w promocji możemy również wziąć udziała w konkursie Jesteś Zieloną Zmianą i walczyć o nagrody. Aby to zrobić już na etapie przystępowania do promocji należy zadeklarować chęć  przystąpienia. Wypełniając formularz rejestracyjny promocji zaznaczmy checkbox – Chcę również wziąć udział w Konkursie „Jesteś zieloną zmianą”. Poniżej scren:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich warunków wymaganych do uzyskania pierwszej nagrody w promocji(warunki do spełnienia w sierpniu). Oprócz tego w terminie 17 lipca – 31 sierpnia należy przesłać za pośrednictwem strony konkursu fotografię pod tytułem „Jak zmieniam świat na zielono”. Podczas wypełniania formularza do wysyłki fotografii konieczne będzie wyrażenie zgody na jej publikację.

Spośród wszystkich uczestników nadesłanych fotografii 50 najlepszych autorów otrzyma nagrodę główną w postaci Roweru Rayon Siera o wartości 1000 zł. Kolejne 100 nagród pocieszenia w postaci Sakw rowerowych Crosso Dry 60 trafii do kolejnych uczestników konkursu. Oprócz tego Uczestnik konkursu, który w okresie lipiec- sierpień wykona spośród wszystkich uczestników najwięcej transakcji bezgotówkowych kartą otrzyma nagrodę premiumRower Rayon Siera

Informację o przyznaniu nagrody otrzymamy najpóźniej do 21 września 2021, a same nagrody otrzymamy do 15 października 2021r przesyłką kurierską

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest