Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Szanujemy prywatność naszych Użytkowników. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach korzystających z serwisu WybieramKonto.

2.  Korzystając z Serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie korzystaj z Serwisu.

3.  Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Prowadzący Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników.

4.  Dane osobowe przesyłane podczas korzystania z Serwisu są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.  W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do korzystania z Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

  • Dane zbierane podczas dodawania komentarzy w Serwisie – abyś mógł zamieszczać swoje komentarze w Serwisie (posty) każdorazowo zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia (lub pseudonimu) oraz adresu e-mail.
  • Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych
  • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email,  przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

6.  Korespondencja z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź w inny sposób wskazany przez Użytkownika kontaktującego się z Serwisem.

7.  Jeśli chciałbyś skorygować, zmodyfikować lub usunąć zarejestrowane przez nas informacje, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt na stronie internetowej Serwisu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

8.  Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem udzielenia takiej informacji uprawnionym organom państwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.  Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości Serwisu monitorujemy, które części Serwisu są odwiedzane przez naszych Użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty. Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies („ciasteczka”). Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie z dysku. Użytkownik może zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować cookies z naszego serwera. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie

10.  Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
-dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika,
-zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu,
-optymalizacji funkcjonowania serwisu,
-statystycznych.

11.  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, promocje), nie zaś komercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.) oraz innego rodzaju informacje.

12.  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej publikacji w Serwisie.

Share This