PROMOCJA ZAKOŃCZONA

źródło: aktywniezkontem.pl

Trwa kolejna edycja promocji z karnetami OK System. Poprzednie edycje cieszyły się dużą popularnością. Trzeba się spieszyć gdyż pula nagród jest ograniczona. Promocja powiązana z Kontem Optymalnym z BGŻ BNP Paribas

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić maksymalnie do 15 lipca 2018r. Przystąpienie do promocji możliwe jest tylko do wyczerpania puli nagród – pierwsze 1500 rejestracji w promocji

Kto może wziąć udział w promocji

Z promocji mogą skorzystać osoby, które na dzień złożenia wniosku w promocji nie są stroną umowy ramowej oraz w okresie 24 miesięcy przed data złożenia wniosku nie posiadały ani nie współposiadały konta w Banku. Poniżej zapis z regulaminu promocji

1) nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej oraz otwarcie Konta Osobistego w ramach Promocji;
2) w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w promocji. W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz na stronie promocji. Podczas wypełniania formularza należy zaakceptować regulamin oraz wymagane zgody (zaznaczamy wszystkie checkboxy w formularzu). Po wysłaniu formularza otrzymamy komunikat (na ekranie komputera oraz email) objęciu nas promocji.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o otwarcie konta wraz kartą. Do wniosku należy przejść poprzez link promocyjny, który otrzymamy po prawidłowej rejestracji w promocji. Na złożenie wniosku mamy czas do 15 lipca 2018r.

Na podstawie złożonego wniosku zawieramy z Bankiem umowę o konto wraz kartą – mamy na to czas do 31 lipca 2018r (umowę możemy zawrzeć tylko za pośrednictwem kuriera, który dostarczy umowę do podpisania)

Uwaga! Dane podane podczas rejestracji w promocji oraz we wniosku o konto muszą być takie same. Do dnia przekazania nagrody musimy mieć aktywne konto oraz kartę!

Warunki i nagrody

Nagrody to karnety elektroniczne o wartości 63 zł każdy. Każdy uczestnik promocji może zdobyć max. 6 karnetów o łącznej wartości 378 zł 🙂 🙂 🙂

Pierwszą nagrodę otrzymamy za prawidłowe przystąpienie do promocji (rejestracja w promocji, złożenie wniosku i otwarcie konta) oraz spełnienie następujących warunków:

  • zapewnienie wpływów na konto o wartości min. 1000 zł
  • dokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 200 zł
  • dokonanie min. 1 przelewu za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile

Uwaga! Aby skorzystać z pierwszej nagrody należy założyć panel użytkownika OK System do 26 września 2018r. Tylko osoby, które otrzymają pierwszą nagrodę(pierwszy karnet) mogą otrzymać kolejne.

Kolejne nagrody są przyznawane za każdy z miesięcy od września 2018r do stycznia 2019r, w których spełnimy te same warunki aktywności, czyli:

  • zapewnienie wpływów na konto o wartości min. 1000 zł
  • dokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 200 zł
  • dokonanie min. 1 przelewu za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile

Kiedy będziemy mogli skorzystać z karnetów

Za warunki spełnione w sierpniu 2018 otrzymamy karnet, z którego będziemy mogli skorzystać w październiku 2018. Za warunki spełnione we wrześniu 2018 otrzymamy karnet, z którego będziemy mogli skorzystać w listopadzie 2018 itd.

Pierwsza nagroda zostanie wysłana do 20 września 2018r. za pomocą wiadomości sms. Nagrody od drugiej do szóstej do 25 dnia miesiąca przed miesiącem, w którym karnet będzie obowiązywał. Nagrody od drugiej do szóstej będą automatycznie aktywowane w panelu użytkownika Ok System

Każdy uczestnik promocji może zdobyć max. 6 karnetów o łącznej wartości 378 zł. Warunki promocji nie są skomplikowane, jednak wymuszają aktywne korzystanie z konta. Z karnetem możemy korzystać z 3500 obiektów sportowych w całej Polsce. Karnet pozwala na korzystanie z obiektów max. 2 razy w tygodniu. PULA NAGRÓD OGRANICZONA 🙂

Dokumenty

Regulamin promocji: Aktywnie z kontem

 

Share This