Będąc klientem mBanku możemy polecać konto osobiste lub firmowe nowym klientom, a za każde skuteczne polecenie konta zyskamy od 50 zł do nawet 300 zł. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja obowiązuje do 01.03.2020r.

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do obecnych klientów Banku, którzy posiadają dowolny rachunek osobisty w mBanku. Osoby, które są posiadaczami tylko rachunku firmowego w banku nie mogą przystąpić do programu.

Jak przystąpić do promocji

Jeśli spełnimy warunek opisany powyżej wystarczy, że zarejestrujemy się w Programie Poleceń wypełniając formularz rejestracyjny na stronie mBanku oraz nadając identyfikator poleceń. W formularzu musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu promocji.

Jakie warunki należy spełnić

I pozostaje nam przekazanie identyfikatora poleceń nowym klientom Banku i polecenie otwarcia konta:

  • rachunku osobistego- typu eKonto, eKonto możliwości, mKonto Intensive
  • rachunki firmowe

Ponadto, aby otrzymać nagrodę musimy aktywnie korzystać z konta, spełniając w miesiącu poprzedzającym wypłatę premii jeden z następujących warunków:

  • dokonać dowolnego przelewu z naszego konta na rachunek w innym banku,
  • dokonać dowolnej płatności lub wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej,
  • zasilić konto dowolną kwotą z rachunku prowadzonego w innym banku.

Pamiętajmy, że polecać konto możemy osobom, które nie posiadają żadnego produktu w mBanku od 1.01.2017 r. Nagrodę za polecenie konta otrzymamy, gdy osoba przez nas polecona zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie konta oraz będzie z niego aktywnie korzystała.

Osoba polecona, która otworzyła konto osobiste zobligowana jest do wykonania 5 płatności kartą w sklepach stacjonarnych w ciągu 60 dni od otwarcia konta. Jeśli konto jest kontem wspólnym warunek musi spełnić każdy współposiadacz konta. Natomiast osoba polecona, która otworzyła konto firmowe musi wykonać płatności kartą o wartości minimum 200 zł w okresie 60 dni od otwarcia rachunku.

Uwaga! W ramach płatności nie będą uwzględniane wypłaty gotówki, transakcje lub płatności nie stanowiące zapłaty za zakupy towarów lub usług, oraz płatności kartami rejestrowane za pomocą ręcznego, mechanicznego terminala (tzw. imprintera).

Nagroda

Nagroda zostanie nam wypłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki jej otrzymania zostały spełnione.

W programie ustalone są nagrody pieniężne w różnej wartości, w zależności od konta, które skutecznie polecimy. Zatem otrzymać możemy:

  • 100 zł – gdy osoba przez nas polecona otworzy rachunek eKonto,
  • 200 zł – gdy osoba przez nas polecona otworzy rachunek mKonto Intensive,
  • 50 zł – gdy osoba przez nas polecona otworzy eKonto możliwości,
  • 200 zł – gdy osoba polecona otworzy jeden z rachunków firmowych,
  • 300 zł – gdy osoba polecona otworzy jeden z rachunków firmowych i aktywuje usługę mKsięgowość.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!