PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Trwa Program Poleceń w Getin Banku, w którym  za polecenie znajomym i rodzinie Konta Proste Zasady lub Konta Osobistego Noble zarobić możemy nawet 500 zł. Dodatkowo zarabia nowy klient Banku, który otworzy Konto i spełni jeden warunek aktywności. Zapraszamy do zapoznania się z Programem.

Do kiedy trwa promocja

Promocja obowiązuje do 30.04.2019r.

Dla kogo jest ta promocja

Aby polecać Konto Proste Zasady wystarczy, że jesteśmy klientami Banku i posiadamy konto osobiste. Musimy mieć wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Jak przystąpić do promocji

Aby przystąpić do promocji musimy zaakceptować regulamin Programu oraz wygenerować nasz indywidualny kod w Programie w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub w oddziale Banku. Kod polecenia otrzymamy na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Jakie warunki należy spełnić

Następnie przekazujemy kod osobom, które od 1.01.2019 r nie są klientem Banku. Jeśli osoba polecona zawrze umowę o prowadzenie Konta Proste Zasady lub Konta Osobistego Noble z wykorzystaniem naszego kodu polecenia, aktywuje konto do 30.04.2019r oraz spełni warunek aktywności, my otrzymamy 100 zł za skuteczne polecenie konta, a nowy klient Banku dostanie 50 zł

Podczas składania wniosku w polu formularza podajemy KOD POLECENIA, który otrzymamy od osoby polecającej (poniżej screen)

Warunkiem aktywności, który musi wypełnić nowy klient Banku jest zapewnienie jednorazowego wpływu na nowe konto w wysokości co najmniej 1000 zł w okresie 3 pierwszych miesięcy następujących po miesiącu aktywacji konta. Przelew musi być dokonany z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Noble Banku.

Poza tym kluczowe jest, aby nowy klient Banku wyraził zgody – na przetwarzanie danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych, na przekazanie przez Bank obecnemu klientowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody, zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz  zaakceptowanie regulaminu Programu Poleceń.

Nagroda

Nagroda dla obecnego klienta wynosi 100 zł i w ramach promocji może być wypłacona za 5 poleconych kont, czyli razem Bank może nam wypłacić maksymalnie 500 zł. Natomiast dla nowego klienta Banku wartość nagrody wynosi 50 zł. Po założeniu nowego konta w Banku, możemy je następnie polecać i zyskiwać 100zł za każde polecenie.

Nagroda dla obecnego i nowego klienta banku zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji przez nowego klienta.

Konto Proste Zasady

Więcej o Koncie Proste Zasady znajdziesz w naszej analizie: http://wybieramkonto.pl/konto-osobiste/getin-bank

Dokumenty