Trwa promocja Konta 360° i Konta 360° Student w Millennium Banku, w której za założenie konta i spełnienie prostych warunków zarobimy aż 400 zł – 350 zł w gotówce oraz 50 zł w formie karty podarunkowej do Biedronki.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 7 czerwca 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: nie

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, ale aby zdobyć całą premię trzeba podpisać umowę pożyczki

DO ZDOBYCIA: 350 zł w gotówce oraz 50 zł w formie karty podarunkowej do Biedronki

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

o kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 7.06.2021r.

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które na dzień rozpoczęcia promocji tj. 5.05.2021r nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

W promocji konieczne jest, aby zawrzeć umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową Mastercard poprzez stronę promocji w terminie do 7.06.2021r wyrażając przy tym wymagane w regulaminie promocji zgody. Umowę możemy podpisać poprzez kuriera lub zdalnie, wykonując selfie, przy czym wybierając tę drugą możliwość musimy do dnia 30.09.2021 r potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce Banku.

Ponadto do 30.09.2021 r musimy aktywować aplikację mobilną Banku.

Za zawarcie umowy o konto otrzymamy już pierwszą nagrodę, którą jest 50 zł w postaci karty podarunkowej do sieci sklepów Biedronka. Kolejną część premii, tym razem w gotówce otrzymamy za spełnienie poniżej opisanych warunków.

350 zł premii – jakie warunki należy spełnić

Druga cześć premii, którą jest 250 zł w gotówce zostanie nam przyznana za zapewnienie wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł oraz wykonanie minimum 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIKIEM. Oba warunki powinniśmy spełnić przez 4 kolejne miesiące rozpoczynając od czerwca 2021 r do września 2021r.

Przypomnijmy, że spełnienie powyższych warunków gwarantuje nam również darmowe prowadzenie konta.

W aktualnej promocji możemy zyskać jeszcze trzecią nagrodę w kwocie 100zł. w tym celu powinniśmy do dnia 31.12.2021 r podpisać umowę pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem na kwotę min. 5000 zł.

Nagroda

Karta podarunkowa do Biedronki zostanie nam przekazana w formie elektronicznego kodu sms-em na numer podany we wniosku o konto, w terminie do 30.06.2021r. Druga nagroda pieniężna w kwocie 250 zł zostanie nam wypłacona najpóźniej do 31.10.2021r. Trzecią nagrodę otrzymamy do dnia 30.04.2022 r pod warunkiem, że nie dokonamy wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty do dnia 31.03.2022r.

Na wykorzystanie karty podarunkowej mamy 12 miesięcy od momentu jej otrzymania.

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest