PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Całkowicie darmowe konto firmowe BIZnest Konto w Nest Banku, a dodatkowo możliwość zdobycia bardzo wysokiej premii w gotówce. Łącznie otrzymać możemy nawet do 400 zł premii – 300 zł za założenie konta oraz spełnienie prostych warunków promocji oraz 100 zł za uruchomienie terminala płatniczego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.

DO KIEDY TRWA PROMOCJA

Z promocji możemy skorzystać do dnia 10.08.2019r. Promocja może zakończyć się wcześniej- po wyczerpaniu puli nagród 200 sztuk, o czym bank poinformuje nas za pomocą strony.

DLA KOGO JEST TA PROMOCJA

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców- osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie posiadały rachunku firmowego w Nest Banku oraz nie są w trakcie wnioskowania o konto.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

Aby przystąpić do promocji powinniśmy złożyć wniosek o otwarcie rachunku firmowego BIZnest Konto za pośrednictwem formularza elektronicznego, a następnie podpisać umowę o prowadzenie rachunku do 10.09.2019r.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ                           

W promocji możemy zdobyć premię w wysokości 100 zł miesięcznie za spełnienie następujących warunków promocji: zapewnienie wpływu na konto firmowe w kwocie minimum 2000 zł oraz wykonanie płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do US lub składki do  ZUS. Powyższe warunki promocji powinniśmy spełnić w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, najpóźniej do  30.11.2019r. Zatem łącznie w promocji zdobyć możemy 300 zł.

Dodatkowo w ramach wpływu Bank nie uwzględni środków pochodzących z przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami indywidualnymi lub firmowymi klienta Banku lub z innych banków oraz kredytów i lokat.

NAGRODY

Premia zostanie wypłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji.

Dodatkowe 100 zł za terminal płatniczy

Dodatkowe 100 zł premii otrzymamy, jeśli podpiszemy umowę o terminal płatniczy First Data Polska S.A wyrażając niezbędne zgody oraz będziemy zapewniać wpływy z terminala z tytułu rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi w okresie 90 dni od dnia złożenia wniosku o terminal.

Premię otrzymamy na nasz rachunek w ciągu 30 dni po upływie miesiąca, w którym spełniliśmy wszystkie warunki promocji.

Promocja z terminalem płatniczym trwa do odwołania.

DOKUMENTY