PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Wystartowała kolejna edycja promocji Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas, w której do zgarnięcia mamy rekordowe 320 zł 🙂 Premia będzie przyznawana za aktywne korzystanie z konta.

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do wyczerpania puli nagród – 1500 rejestracji do promocji, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2019r

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich 24 miesięcy były posiadaczem lub współposiadaczem konta w Banku, klienci przejętego Raiffeisen Polbank również nie mogą wziąć udziału w promocji. Na dzień składania wniosku nie możemy być stroną umowy ramowej z Bankiem poniżej zapis z regulaminu:

nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej,  w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczami ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank PolskaS.A. z dniem 31.10.2018 r.-w Raiffeisen Polbank

Jak przystąpić do promocji

Jeśli chcemy przystąpić do promocji to w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie promocji. Wystarczy wypełnić krótki formularz, zaakceptować wymagane zgody i wysłać. Po wysłaniu formularza otrzymamy informację o objęciu nas promocją oraz link, za pomocą którego musimy złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej.

Należy pamiętać, że dane podane w obu formularzach muszą być takie same. Na podstawie złożonego wniosku należy zawrzeć z bankiem umowę do dnia 21 marca 2019r za pośrednictwem kuriera. Otwarte w promocji konto wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej muszą być aktywne do dnia przekazania nagrody – inaczej nie zdobędziemy nagrody

Jakie warunki należy spełnić

Do zdobycia mamy 10 nagród o łącznej wartości 320 zł. Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy za otwarcie konta zgodnie z warunkami promocji oraz aktywację aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 marca 2019r

Aby otrzymać kolejne nagrody musimy spełnić warunki dotyczące pierwszej nagrody. Nagrody od 2 do 9 to nagrody o wartości max. 30 zł. w każdym z 9 miesięcy(od kwietnia do grudnia), które stanowią 3% kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą do konta.

Druga nagroda będzie przyznawana za kwiecień, trzecia nagroda za maj i tak do dziewiątej nagrody przyznawanej za grudzień. Podsumowując, w kwietniu płacimy kartą wydaną do konta, a bank zwraca nam 3% wartości transakcji(max. 30zł) – w pozostałych miesiącach sytuacja wygląda analogiczne.

Oprócz dokonania płatności kartą należy również w każdym z miesięcy od kwietnia do grudnia wykonać min. 3 przelewy za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile.

Nagrody

Informację o przyznaniu nagrody otrzymamy za pomocą wiadomości e-mail, do dnia:

  • 17 kwietnia 2019 roku dla Nagrody Pierwszej w wysokości 50 zł oraz
  • 16 lipca 2019 roku dla Nagród od 2 do 4 w wysokości max. 90 zł
  • 16 października 2019 roku dla Nagród od 5 do 7 w wysokości max. 90 zł
  • 15 stycznia 2020 roku dla Nagród od 8 do 10 w wysokości max. 90 zł

W sumie możemy zgarnąć aż 320 zł. Promocja zdecydowanie dla osób, które często płacą kartą. Wymaga od użytkownika aktywnego korzystania z konta oraz jest mocno rozłożona w czasie – na pełną premię przyjdzie nam trochę poczekać 🙂

Dokumenty

Regulamin promocji: Konto na miarę