Trwa promocja mKonta Intensive w mBanku, w której do zyskania nawet 300 zł. Zapraszamy do analizy promocji.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 31.03.2020r.

Dla kogo jest ta promocja

Do promocji mogą przystąpić nowi klienci Banku. Zgodnie z regulaminem nowym klientem jest osoba, która od 01.01.2017 r nie posiadała konta osobistego i oszczędnościowego w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Jak przystąpić do promocji

Musimy złożyć wniosek o otwarcie rachunku mKonto Intensive z kartą debetową Mastercard Intensive, Visa Intensive, Visa Świat Intensive lub Visa Foto oraz zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku. Konieczne jest zaakceptowanie oświadczenia o przystąpieniu do promocji.

Jakie warunki należy spełnić

Wystarczy, że spełnimy dwa warunki- dokonamy 5 płatności kartą lub Blikiem do końca pierwszego pełnego miesiąca po podpisaniu umowy oraz zarejestrujemy wpływ na konto w kwocie nie niższej niż 7000 zł w ciągu 7 dni od dnia otwarcia konta. Przy czym wpływ nie może pochodzić z rachunku, którego jesteśmy posiadaczem lub współposiadaczem.

Gdy powyższe warunki spełnimy w pierwszym miesiącu, zdobędziemy premię w kwocie 200 zł. Gdy spełnimy je również w ciągu drugiego pełnego miesiąca po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji naszą premię powiększymy o dodatkowe 100 zł.

Dla przykładu: jeśli przystąpimy do promocji w marcu, to warunki promocji musimy spełnić w kwietniu i maju.

Oprócz nagrody pieniężnej w promocji zyskamy zwolnienie przez okres 6 miesięcy z comiesięcznej opłaty za kartę Visa Świat Intensive, która normalnie wynosi 10zł. Warunkiem darmowego korzystania z karty jest wykonanie nią 5 płatności w każdym z kolejnych 6 miesięcy.

Nagrody

Premii otrzymamy do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji.

mKonto Intensive – ile kosztuje?

Otwarcie i prowadzenie konta

  • 0 zł – otwarcie konta
  • 0 zł/ 49,50 zł – prowadzenie konta

Zwolnienie z opłaty, gdy suma wpływów wyniesie min. 7000 zł miesięcznie (bank nie uwzględni przelewów pomiędzy rachunkami tego samego klienta, ) lub gdy średnia suma aktywów wyniesie min. 100 000 zł lub gdy suma obrotów na eMakler wyniesie min. 100 000 zł

Korzystanie z bankomatów

  • 0 zł  – za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju powyżej 100 zł
  • 0 zł – oplata za wypłaty z bankomatów krajowych dla wypłat poniżej 100 zł
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą
  • 0 zł – wypłata CashBack

Korzystanie z karty

  • 0 zł – opłata za wydanie karty
  • 0 zł – opłata miesięczna za kartę Mastercard Intensive, Visa Intensive, Visa Foto
  • 10 zł- opłata miesięczna za kartę Visa Świat Intensive

mKonto Intensive związane jest z wysoką opłatą za prowadzenie konta, która wynosi aż 49,50 zł miesięcznie. Co prawda opłaty możemy uniknąć, ale tylko osiągając dosyć wysokie wpływy na konto w ciągu miesiąc- min. 7000 zł lub posiadając aktywy o wartości co najmniej 100 000 zł.

W ramach konta zyskujemy natomiast darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą oraz darmową kartę płatniczą- Mastercard Intensive, Visa Intensive oraz Visa Foto.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!