PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Promocja karty kredytowej Mastercard w ING Banku Śląskim. W promocji otrzymać możemy do 300 zł za płatności bezgotówkowe wykonywane w ciągu roku. Zapraszamy do analizy promocji😊

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 28.03.2019 r lub do wyczerpania puli 3 300 nagród. O zakończeniu promocji bank poinformuje za pomocą strony.

Dla kogo jest ta promocja

Z oferty mogą skorzystać osoby, które nie posiadały karty kredytowej w ING Banku Śląskim od dnia 1.10.2018 r.

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji powinniśmy złożyć wniosek o kartę kredytową Mastercard poprzez system Moje ING, telefonicznie lub w oddziale banku. Ważne, aby na formularzu wniosku podać kod promocji, który znajduje się na stronie promocji. Kod to: MC190313922

Następnie do 28.03.2019 r mamy czas na zawarcie umowy o kartę kredytową. Umowę możemy zawrzeć elektronicznie w systemie Moje ING lub w Oddziale Banku.

Jakie warunki należy spełnić

Warunkiem w promocji jest wykonanie minimum 4 płatności kartą kredytową wydaną w promocji w każdym  z 12 kolejnych miesięcy– od kwietnia 2019 r do marca 2020 r.

Nagrodę otrzymamy jeśli będziemy prawidłowo spłacać zadłużenie na naszej karcie kredytowej przez cały okres trwania promocji. Ponadto do zakończenia promocji, czyli do dnia 30.04.2020 r nie możemy rozwiązać umowy o kartę kredytową.

Za każdy miesiąc, w którym spełnimy warunki promocji bank naliczy nam nagrodę w wysokości 25 zł. Jeśli spełnimy warunki promocji we wszystkich 12 miesiącach otrzymamy nagrodę o łącznej kwocie 300 zł.

Niespełnienie warunków w jednym z miesięcy nie wyklucza nas z promocji.

Nagrody

Każda miesięczna nagroda w wysokości 25 zł zostanie przekazana do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji na rachunek karty kredytowej.

Karta Kredytowa Mastercard w ING

Opłata za wydanie karty: 0 zł; opłata za obsługa karty: 50 zł- opłata roczna, pobrania zostanie, jeśli średnia miesięczna wartość płatności kartą wyniesie mniej niż 500zł

  • Wymagany dochód miesięczny: 800 zł netto
  • Aktualne oprocentowanie: 10%
  • Kwota minimalna spłaty zadłużenia: 5%, minimum 50zł
  • Limit kredytowy: 2 000 zł do 20 000 zł
  • Okres bezodsetkowy: 52 dni
  • Realizacja płatności bezgotówkowych: 0zł
  • Wypłata gotówki z bankomatów: 3% wypłaconej kwoty, minimum 9zł

Karta Mastercard w ING nie jest najtańszą kartą kredytową. Opłata za korzystanie z karty jest całkiem wysoka, wynosi 50 zł w skali roku. Warunkiem zwolnienia w opłaty jest dokonywanie płatności kartą na kwotę minimum 500 zł miesięcznie.

W ING Bank Śląski możemy również przystąpić do promocji, w której za założenie konta osobistego Direct lub Konta Komfort, zyskać możemy bonus o wartości 140 zł. Więcej informacji znajdziemy tutaj: http://wybieramkonto.pl/nawet-140-zl-za-zalozenie-konta-direct-lub-mobi-w-ing-banku-slaskim

Dokumenty