PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Super promocja w Millennium Banku. Podobnie, jak w poprzednich edycjach promocji za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student oraz spełnienie warunku „darmowości” konta możemy zyskać 200 zł premii. Dodatkowe 100 zł dostaniemy za założenie naszemu dziecku Konta 360° Junior oraz za zapewnienie wpływu z tytułu świadczenia 500+. Zapraszamy do analizy promocji

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 31.07.2019 r lub do wyczerpania puli nagród 15 000 sztuk. Promocja trwa do 30.11.2019r. O zakończeniu promocji bank poinformuje za pomocą strony.

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji mogą skorzystać osoby pełnoletnie, będące nowymi klientami banku, które na dzień rozpoczęcia promocji, czyli 17.06.2019r nie posiadały żadnego z produktów banku – nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu:

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej  pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji powinniśmy złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową poprzez stronę promocyjną, najpóźniej do 31.07.2019r. Następnie wymagane jest od nas zawarcie umowy o prowadzenie konta do 05.08.2019r, którą możemy podpisać poprzez kuriera lub w oddziela banku.

Składając wniosek musimy wyrazić niezbędne zgody oraz zaakceptować regulamin promocji.

Jakie warunki należy spełnić

Nagrodę w kwocie 200 zł dostaniemy, jeśli do 31.10.2019 r aktywujemy aplikację mobilną Millenium Banku oraz w każdym z trzech miesięcy- w sierpniu, wrześniu i październiku 2019 r zasilimy nasze konto sumą wpływów na kwotę co najmniej 1000 zł. Dodatkowo w każdym z tych miesięcy wykonamy co najmniej 1 płatność kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę.

Zaznaczmy, że są to warunki, które gwarantują nam również darmowe korzystanie z konta.

Uwaga! Bank nie uwzględni wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między naszymi rachunkami transakcji niebędących zapłatą za towary i usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot płatności zwróconych na konto przed nabyciem nagrody.

Dodatkowe 100 zł

W promocji możemy zyskać dodatkowe 100 zł, jeśli do 31.08.2019 r otworzymy dla naszego dziecka Konto 360° Junior poprzez bankowość elektroniczną Millenet oraz spełnimy następujące warunki: złożymy za pomocą Millenetu wniosek o świadczenie 500+ do 31.08.2019r oraz na nasze nowo otwarte Konto 360° wpłynie co najmniej jedno świadczenie z tytułu świadczenia 500+.

Ponadto Konto 360° Junior musi zostać zasilone kwotą minimum 100 zł oraz gdy nasze dziecko ma ukończony 13 rok życia musi zostać wykonana co najmniej 1 płatność kartą debetową wydaną do konta. Oba warunki powinny zostać spełnione najpóźniej do 31.10.2019r.

Nagrody

Obie nagrody zostaną nam wypłacone do dnia 30.11. 2019 r na konto otwarte w promocji.

Konto 360° i Konto 360° Student

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kontach w Millennium Banku sprawdź nasze analizy – znajdziesz w nich szczegółowe opłaty i warunki.

Dokumenty