PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Premia za przeniesienie wynagrodzenia, premia za zwrot za rachunki, czy premia CAsaver z bonusem 50%? W ramach promocji w Banku Credit Agricole mamy możliwość wyboru, z której promocji skorzystamy. W ramach promocji możemy zyskać do 300 zł w gotówce

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do 14.07.2019r.

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do nowych klientów banku, czyli osób, które od dnia 1.04.2018 r nie były posiadaczami konta w banku oraz nie korzystały z promocji banku polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku.

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji musimy złożyć wniosek oraz zawrzeć umowę Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP, najpóźniej do 14.07.2019 r.

Jakie warunki należy spełnić

W ramach promocji możemy wybrać jedną z trzech premii:

 • premię ze przeniesienie konta,
 • zwrot za rachunki lub
 • CAsaver z bonusem 50%.

Premia za przeniesienie konta

Ab otrzymać premię za przeniesienie konta musimy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o konto złożyć upoważnienie dla banku o przeniesienie konta wraz z wnioskiem. We wniosku musimy podać nazwę dotychczasowego banku, numer naszego dotychczasowego rachunku oraz nazwę i adres instytucji wypłacającej wynagrodzenie.

W ramach promocji otrzymamy jednorazową premię w wysokości: 100 zł lub 300 zł. Jeśli zapewnimy wpływ na konto w kwocie minimum 1000 zł miesięcznie przez 3 miesiące, dostaniemy premię w wysokości 100 zł. Jeśli zapewnimy wpływ w kwocie minimum 3000 zł przez 3 miesiące, premia wyniesie 300zł.

Pamiętajmy, że pierwszy wpływ na konto musi nastąpić do końca następnego miesiąca po otwarciu konta.

Uwaga! Jako wpływu z w tytułu wynagrodzenia bank nie uwzględni przelewu pomiędzy rachunkami tego samego klienta.

Premia – zwrot za rachunki

Możemy otrzymać zwrot za płacone rachunki w wysokości 5% wartości płatności, maksymalnie 300zł przez 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

Pamiętajmy, że przed pierwszą realizacją płatności musimy zgłosić odbiorcę płatności promocyjnej. Możemy to zrobić poprzez stronę internetową wypełniając formularz lub w oddziale banku. Premiowane są płatności za następujące media:

 • gaz,
 • energia elektryczna,
 • woda bieżąca (w tym podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków),
 • telewizja kablowa lub satelitarna,
 • dostęp do Internetu,
 • telefon komórkowy,
 • telefon stacjonarny.

Uwaga! Warunkiem wypłacenia nam przez bank zwrotu za rachunki jest zapewnienie wpływu na konto w kwocie minimum 1000zł w miesiącu poprzedzającym płatność.

Premia – CAsaver z bonusem 50%

W ramach tej premii zyskać możemy maksymalnie 300 zł, jednak z zastrzeżeniem, że miesięczny zwrot wynieść może maksymalnie 25 zł. Premię możemy otrzymać przez 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

Usługa CAsaer polega na zaokrąglaniu transakcji kartą do pełnych kwot- możemy wybrać do jakiej kwoty zaokrąglimy nasze transakcje- 0,50 zł, 1zł, 2zł, 5zł lub maksymalnie 10 zł. Dla przykładu: gdy mamy uruchomioną usługę do 5 zł i dokonamy płatności kartą na kwotę 33,33zł, z naszego konta zostanie pobrane 35zł, a na nasz Rachunek Oszczędzam zostanie przekazane 1,67 zł. Bank dorzuci nam 50% tej kwoty, czyli w naszym przykładzie 0,83 zł.

Aby otrzymywać premię musimy uruchomić usługę CAsaver poprzez zalogowanie się do serwisu internetowego CA24.

Uwaga! Warunkiem wypłacenia nam przez bank premii jest zapewnienie wpływu na konto w kwocie minimum 1000zł w miesiącu poprzedzającym płatność oraz zrealizowanie płatności bezgotówkowych na kwotę minimum 300 zł.

Nagrody

 • Premia za przeniesienie konta zostanie wypłacona nie później niż na koniec kolejnego miesiąca następującego po spełnieniu warunków promocji w 3 miesiącu promocji.
 • Premia zwrot za rachunki jest księgowana na koncie zaraz po realizacji płatności.
 • Premia CAsaver z bonusem zostaje wypłacona na koniec każdego miesiąca.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!