Mamy nową promocję Konta 360° i Konta 360° Student w Millennium Banku, w której za spełnienie wszystkich warunków możemy zgarnąć nawet 300 zł. Maksymalna premia jest podzielona na dwie części – 200 zł i premię dodatkową w wysokości 100 zł. Aby uzyskać premię dodatkową będziemy musieli otworzyć również lokatę strukturyzowaną na kwotę min. 1000 zł.

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
  • Trwa do: 28 października 2020r
  • Pula nagród: 1000 szt
  • Do zdobycia: 200 zł + 100 zł za lokatę
  • Warunki promocji: łatwe, lecz aby zyskać dodatkowe 100 zł należy otworzyć lokatę strukturyzowaną

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 28.10.2020r. Należy pamiętać, że pula nagród jest ograniczona i wynosi tylko 1000 szt. W przypadku wyczerpania puli nagród promocja zostanie zakończona wcześniej

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które na dzień rozpoczęcia promocji nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

Aby wziąć udział w promocji, do dnia 28.10.2020r powinniśmy zawnioskować i podpisać umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową za pośrednictwem strony promocji. Należy również wyrazić zgodę przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych

Umowę podpiszemy poprzez kuriera lub zdalnie, wykonując selfie. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy za pomocą kuriera, aby zawnioskować o konto odpowiednio wcześniej, by zdążyć podpisać umowę do dnia 28.10.2020r. Uwaga! Jeśli założymy konto na selfie należy do dnia 31 października 2020 roku odwiedzić dowolną placówkę w celu potwierdzenia danych i złożenia wzoru podpisu

200 zł premii – jakie warunki należy spełnić

Po założeniu konta wystarczy, że w każdym z trzech miesięcy(listopadzie, grudniu, styczniu) spełnimy dwa proste warunki, a mianowicie:

    • zapewnimy wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł oraz
    • wykonamy minimum jedną transakcję bezgotówkową kartą lub za pomocą BLIK.

Spełnienie powyższych warunków, zagwarantuje nam otrzymanie nagrody, a dodatkowo zwalnia nas z opłaty za korzystanie z konta. Ostatnim warunkiem jest aktywowanie aplikacji mobilnej Banku do 29 stycznia 2021r.

Dodatkowe 100 zł premii

Jeśli spełnimy wszystkie powyższe warunki możemy starać się o uzyskanie dodatkowej premii w wysokości 100 zł. Aby otrzymać dodatkową premię Bank wymaga od nas otwarcia lokaty strukturyzowanej do dnia 31 października 2020 roku na kwotę min. 1000zł oraz utrzymania lokaty min. do 31 stycznia 2021r. Tutaj warto pamiętać, że lokata jest otwierana na 36 mięsięcy, a jej wcześniejsze zakończenie wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej. Lokatę otworzymy w Millenecie.

Nagroda

Premia oraz premia dodatkowa zostanie nam wypłacona na konto otwarte w promocji do dnia 28.02.2021r. Do tego czasu nie możemy rozwiązań ani wypowiedzieć zawartej umowy o Konto oraz nie możemy cofnąć zgód marketingowych.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!