Tym razem w promocji Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas zarobimy 250 zł w gotówce. Wystarczy, że założymy konto i spełnimy 3 proste warunki w każdym z dwóch miesięcy. Choć wysokość premii nie jest najwyższą, to warunków jest naprawdę niewiele do spełnienia i są one bardzo proste

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 6 czerwca 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe

DO ZDOBYCIA: 250 zł w gotówce

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

Najpierw rejestrujemy się w promocji przesyłając formularz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami. Następnie, do dnia 6.06.2021r wnioskujemy o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowejO konto zawnioskujemy przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego.

Potem pozostanie nam już tylko podpisanie umowy, najpóźniej do 20.06.2021r. Umowę podpiszemy na jeden z dwóch sposobów, za pomocą:

 • strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja.

Jakie warunki należy spełnić

Po założeniu konta wystarczy, że w czerwcu i w lipcu spełnimy  trzy bardzo proste warunki, do których należą:

 • wykonanie 1 przelewu za pomocą bankowości elektronicznej
 • wykonanie minimum 3 transakcji bezgotówkowych kartą
 • otrzymanie wpływu na łączną kwotę co najmniej 1000 zł.

W promocji Bank nie uwzględni m.in. wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem)prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOonline),
 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi,w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank
 3. wpłat gotówkowych

W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o transakcje Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o nagrodzie otrzymamy za pomocą wiadomości email, do 20.08.2021r. Nagroda zostanie wypłacona na nasz rachunek bankowy do dnia 31.08.2021r.

Aby odebrać nagrodę, powinniśmy do 26.08.2021r zalogować się na bezpiecznej stronie Organizatora w celu uzupełnienia numeru konta, na który ma zostać wypłacona nagroda.

Co ważne na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest