W Millennium Banku trwa promocja Konta 360° Student skierowana do osób pełnoletnich do 26 roku życia. A w niej za założenie konta i spełnienie prostych warunków zarobimy 220 zł, w tym 200 zł w gotówce oraz 20 zł cashbacku na goodie

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
  • Trwa do: 16 listopada 2020r lub do wyczerpania puli nagród
  • Pula nagród: tak – 1000 szt.
  • Do zdobycia: 220 zł
  • Warunki promocji: łatwe

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 16.11.2020r. Należy pamiętać, że pula nagród jest ograniczona i wynosi tylko 1000 szt. W przypadku wyczerpania puli nagród promocja zostanie zakończona wcześniej.

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 26 roku życia i na dzień rozpoczęcia promocji nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

W promocji, do dnia 16.11.2020r powinniśmy zawnioskować i zawrzeć umowę o Konto 360° Student z kartą debetową i aplikacją mobilną za pośrednictwem strony promocji. Musimy również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez elektroniczne kanały i przez telefon.

Umowę podpiszemy poprzez kuriera lub zdalnie za pomocą wideoweryfikacji, wykonując selfie. Pamiętajmy  jednak, że zakładając konto na selfie powinniśmy do 31.01.2021r udać się do wybranej placówki w celu potwierdzenia danych i złożenia wzoru podpisu.

Jakie warunki należy spełnić

Już za samo założenie konta zyskamy premię w kwocie 50 zł oraz nagrodę dodatkową- 20 zł cashbacku na goodie. Pozostałą premię – 150 zł zgarniemy, gdy w każdym z dwóch miesięcy tj. w grudniu 2020r i styczniu 2021 r wykonamy minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub za pomocą BLIK, w tym co najmniej jednej płatności zbliżeniowej telefonem.

Nagroda

Premia w kwocie 50 zł oraz nagroda dodatkowa zostaną nam wypłacone do dnia 31.12.2020r. Premia zasili nasze konto, a cashback otrzymamy w postaci kodu sms-em nasz numer telefonu. Główna premia zostanie nam przekazana na konto do dnia 26.02.2021r.

Nagrody otrzymamy tylko pod warunkiem, że w momencie ich wypłacenia będziemy posiadaczami założonego w promocji konta i nie cofniemy wyrażonych zgód marketingowych.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!