Ponownie w Millenium Banku trwa promocja Konta 360° i Konta 360° Student. Otrzymamy w niej do 220 zł w gotówce. Maksymalna premia jest podzielona na dwie części – 200 zł w gotówce i 20 zł na goodie.

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
  • Trwa do: 5 października 2020r
  • Pula nagród: nie
  • Do zdobycia: 200 zł + 20 zł na goodie
  • Warunki promocji: łatwe

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 5.10.2020r.

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób, które na dzień 3.09.2020 r nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji.

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia Promocji posiadają jakikolwiek produkt w Banku, są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub są uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również są użytkownikami jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręczają w Banku kredyt lub posiadają jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także są byłymi Klientami Banku, którzy uczestniczyli w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student, organizowanej przez Bank lub inny podmiot, w ramach której otworzyli Konto 360° lub Konto 360° Student.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed dniem spełnienia warunków wymienionych w § 3 ust. 1 została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania promocji.

Jak przystąpić do promocji

Aby wziąć udział w promocji, do dnia 5.10.2020r powinniśmy zawnioskować i podpisać umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową za pośrednictwem strony promocji. Istotne również, aby wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz przez telefon.

Umowę podpiszemy poprzez kuriera lub zdalnie, wykonując selfie. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy za pomocą kuriera, aby zawnioskować o konto odpowiednio wcześniej, by zdążyć podpisać umowę do dnia 5.10.2020r. Natomiast, zawierając umowę za pomocą selfie aby nabyć prawo do nagrody, do 31.12.2020 r powinniśmy udać się do Banku w celu podpisania umowy i okazania dowodu tożsamości.

Jakie warunki należy spełnić

Po założeniu konta wystarczy, że w każdym z trzech miesięcy, to znaczy w październiku, listopadzie i grudniu spełnimy dwa proste warunki, a mianowicie:

    • zapewnimy wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł oraz
    • wykonamy minimum jedną transakcję bezgotówkową kartą lub za pomocą BLIK.

Co ważne spełnienie tych warunków, zagwarantuje nam otrzymanie nagrody, a dodatkowo zwalnia nas z opłaty za korzystanie z konta. Spełniając warunki promocji, pamiętajmy również, aby do dnia 31.12. 2020r aktywować aplikację mobilną.

20 zł na goodie.pl

W powyższej promocji możemy otrzymać dodatkowe 20 zł cashbacku na goodie.pl za wykonanie jednej transakcji zbliżeniowej telefonem za pomocą  HCE. Informację o przyznaniu bonusu otrzymamy sms- em. Na jego wykorzystania będziemy mieć 14 dni.

Nagroda

Premia zostanie nam wypłacona do dnia 29.01.2021r na konto otwarte w promocji.

Dokumenty

Pin It on Pinterest