PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Wystartowała promocja, w której możemy zgarnąć 200 zł za spełnienie prostych warunków promocji. Promocja jest powiązana z Kontem Optymalnym w Banku BGŻ BNP Paribas. Przeanalizowaliśmy promocję, poniżej szczegóły 🙂

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do wyczerpania puli 1500 rejestracji w promocji jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r

Dla kogo jest ta promocja

Promocja jest skierowana do nowych klientów Banku czyli do osób, które w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadały ani nie współposiadały konto w Banku.

Osoby, które w tym czasie posiadały konto w przejętym banku Raiffeisen również są wykluczone z promocji.  W dniu składania wniosku o konto nie możemy być również stroną umowy ramowej z bankiem.

Poniżej zapis z regulaminu promocji:

nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;

w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska – w Raiffeisen Polbank Polska S.A.które zakończyło się dnia 31.10.2018 r.;

Jak przystąpić do promocji

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie promocji poprzez wypełnienie formularza. Podajemy tam imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i pesel. Konieczne jest również zaakceptowanie wszystkich oświadczeń. Po wypełnieniu formularza wysyłane formularz poprzez przycisk Zarejestruj się

Po zarejestrowaniu otrzymamy na ekranie komputera komunikat o objęciu nas promocją(informację otrzymamy również na adres e-mail). W kolejnym kroku należy złożyć wniosek o otwarcie konta wraz kartą i dostępem do bankowości online.

Uwaga! Wniosek możemy złożyć jedynie za pomocą linka, który otrzymamy – za jego pomocą należy przejść bezpośrednio do wniosku (dane we wniosku muszą być takie same jak w formularzu rejestracyjnym do promocji)

Na podstawie złożonego wniosku należy zawrzeć umowę o konto. Umowę możemy zawrzeć za pośrednictwem kuriera, który dostarczy dokumenty. Na podpisanie umowy mamy czas do 15 stycznia 2018r

Jakie warunki należy spełnić

W całej promocji musimy spełnić warunki aby otrzymać 4 nagrody – każda po 50zł :

Pierwsza nagroda – aby ja otrzymać należy:

 • otworzyć konto zgodnie z opisem powyżej
 • aktywować Aplikację mobilną GOmobile do końca stycznia 2019r
 • wykonać min. 3 transakcje kartą w sklepach spożywczych do końca stycznia 2019r.

Druga nagroda – aby ja otrzymać należy:

 • spełnić warunki dotyczące pierwszej nagrody
 • w lutym 2019r dokonać min. 5 transakcji kartą w sklepach spożywczych
 • w lutym 2019r zapewnić wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł

Trzecia nagroda – aby ja otrzymać należy:

 • spełnić warunki dotyczące drugiej nagrody
 • w marcu 2019r dokonać min. 5 transakcji kartą w sklepach spożywczych
 • w marcu 2019r zapewnić wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł

Czwarta nagroda – aby ja otrzymać należy:

 • spełnić warunki dotyczące trzeciej nagrody
 • w kwietniu 2019r dokonać min. 5 transakcji kartą w sklepach spożywczych
 • w kwietniu 2019r zapewnić wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł

Transakcje bezgotówkowe możemy wykonać w sklepach spożywczych, czyli:

Sklepy spożywcze – punkty sprzedaży produktów spożywczych oraz produktów pierwszej potrzeby, zlokalizowany na terenie Polski, zaopatrzony w odpowiednie urządzenia, który dokonując transakcji kartami płatniczymi posługuje się kodami MCC: 5411 lub 5499

W promocji nie są brane pod uwagę transakcje BLIKIEM oraz transakcje  o kodach MMC:

7995 – określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,

8999 – określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),

6012 – określający instytucje finansowe,

6211 – określający brokerów ubezpieczeniowych,

6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

4829 – określający internetowe przekazy pieniężne

Przy weryfikacji wpływów na konto nie są brane pod uwagę wpływy pochodzące z:

 

innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku lub przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank PolskaS. A.- w Raiffeisen Polbank Polska S.A, które zakończyło się dnia 31.10.2018 r.

rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi lub przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank PolskaS. A.-przez Raiffeisen Polbank Polska S.A, które zakończyło się dnia 31.10.2018 r.

rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima,

wpłat gotówkowych

 

Nagrody

Wymagane warunki są w poszczególnych miesiącach niemal identyczne. W sumie możemy zgarnąć 4 nagrody po 50zł czyli 200 zł 🙂

Warunki promocji są bardzo proste. Należy pamiętać, że pula nagród jest ograniczona, a zatem kto pierwszy ten lepszy 🙂

O przyznaniu nagrody zostaniem poinformowani za pomocą wiadomości e-mail do 19 marca 2019r w przypadku dwóch pierwszych nagród oraz do 17 maja 2019r. w przypadku trzeciej i czwartej nagrody. Dwie pierwsze nagrody otrzymamy do 31 marca 2019r, dwie kolejne do 31 maja 2019r

Wraz z informacja o przyznaniu nagrody otrzymamy wiadomość z linkiem i unikalnym kodem – dane te posłużą do zalogowania się na specjalnej stronie, na której podany dane do przelewu nagród. Tę czynność będziemy musieli wykonać do 25 marca 2019r.

Konto Optymalne

Jeśli chcesz więcej informacji o Koncie Optymalny tutaj znajdziesz naszą analizę tego rachunku: http://wybieramkonto.pl/konto-osobiste/bgz-bnp-paribas

Dokumenty