Tym razem w promocji Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas możemy samodzielnie wybrać nagrodę. Do wyboru mamy 150 zł w gotówce lub kartę paliwową ORLEN o wartości 250 zł. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 3000 rejestracji

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do momentu wyczerpania puli nagród – liczby 3000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 30.06.2020 roku .

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji może skorzystać osoba, która na dzień składania wniosku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Jak przystąpić do promocji

Na początku musimy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz musimy dokonać wyboru nagrody. Po dokonaniu rejestracji wnioskujemy o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej, z wykorzystaniem wygenerowanego dla nas linka promocyjnego.

Następnie zawieramy umowę o prowadzenie konta, zrobimy to online- za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie Autenti, a kartę do konta dostarczy nam kurier. Na koniec musimy aktywować kartę, najpóźniej do dnia 15.07.2020r.

Zgody, które powinniśmy zaakceptować dotyczą:

  • zaakceptowania regulaminu promocji, wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz
  • zgody na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

Jakie warunki należy spełnić

Warunki promocji, które powinniśmy spełnić zależą od nagrody, która wybraliśmy.

Nagroda pieniężna podzielona jest na dwie części- każda o wartości 75 zł. Aby zdobyć pierwsze 75 zł powinniśmy w lipcu 2020r wykonać minimum 3 przelewy środków z konta za pomocą bankowości internetowej oraz wykonać co najmniej 3 transakcje BLIK. Natomiast kolejne 75 zł trafi do nas, gdy w sierpniu 2020r wykonamy 3 przelewy środków na dowolną kwotę za pomocą bankowości internetowej oraz zapewnimy wpływ na konto na kwotę minimum 1000zł.

W przypadku, gdy dokonaliśmy wyboru karty paliwowej do spełnienia mamy podobne warunki. Bowiem w lipcu i sierpniu 2020 r musimy: wykonać co najmniej 5 przelewów środków z konta za pomocą bankowości internetowej, wykonać minimum 5 transakcji BLIK oraz zapewnić wpływ na konto na kwotę minimum 1000 zł.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych oraz przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Wiadomość o przyznaniu nagrody pieniężnej otrzymamy do dnia 21.08.2020r (pierwsza nagroda) oraz do 24.09.2020r (druga nagroda). O przyznaniu karty paliwowej dowiemy się najpóźniej do 24.09.2020r. Nagrody zostaną nam przekazane do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o ich przyznaniu.

Aby odebrać nagrodę pierwszą nagrodę pieniężną oraz kartę paliwową, powinniśmy zalogować się na bezpiecznej stronie Organizatora i przekazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda. W przypadku nagrody pieniężnej musimy to zrobić do dnia 26.08.2020r, natomiast karty paliwowej do dnia 29.09.2020r.

Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!