W Banku BNP Paribas trwa promocja Konta Otwartego na Ciebie z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Za spełnienie bardzo prostych warunków zyskamy kartę podarunkową Douglas o wartości 200 zł oraz zestaw klocków Lego. Pula nagród w promocji jest naprawdę niewielka i wynosi 600 sztuk.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do momentu wyczerpania puli nagród – liczby 600 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 1.06.2020 roku .

Dla kogo jest ta promocja

Do promocji może przystąpić osoba, która na dzień składania wniosku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Jak przystąpić do promocji

Zgłoszenia do promocji dokonamy, gdy prześlemy formularz rejestracyjny wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz następnie zawnioskujemy o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Na podstawie wniosku musimy zawrzeć umowę o prowadzenie konta oraz aktywować kartę do dnia 19.06.2020r.

Zgody, które powinniśmy zaakceptować dotyczą: zaakceptowania regulaminu promocji, wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz zgody na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

Wniosek złożymy z wykorzystaniem wygenerowanego dla nas linku, natomiast umowę podpiszemy online- za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie Autenti. Kartę do konta dostarczy nam kurier.

Jakie warunki należy spełnić

Nagrodę w promocji stanowi zestaw klocków Lego o nr 30098, nr 45098 lub nr 65098 o wartości 40 zł oraz karta podarunkowa do Douglas o wartości 200 zł. Aby stać się posiadaczem obu nagród powinniśmy w czerwcu i lipcu 2020r wykonać co najmniej 5 transakcji BLIK oraz dodatkowo w lipcu zapewnić wpływ na konto w kwocie co najmniej 500 zl.

Bank zastrzega, że w promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
  • 6012, określający instytucje finansowe,
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych.

Nagrody

O przyznaniu nagrody będziemy poinformowani za pomocą wiadomości e-mail do dnia 21.08.2020r.  Karta podarunkowa Douglas zostanie przekazana na nasz numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym. Natomiast klocki Lego zostaną nam przesłane pocztą. Obie nagrody trafią do nas nie później niż 31.08.2020r.

Aby odebrać nagrodę rzeczową, powinniśmy do dnia 25.08.2020r zalogować się na bezpiecznej stronie Organizatora i przekazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda.

Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!