Ponownie w promocji Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas zarobimy rekordowo wysoką premię wynoszącą aż 350 zł. I tym razem warunki promocji są łatwe do spełnienia, ale trzeba aktywnie korzystać z konta oraz zapewnić wpływy na konto. Jaki chyba wszystkie promocje w BNP Paribas również i ta promocja ma ograniczoną pulę nagród.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 28 lutego 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe

DO ZDOBYCIA: 350 zł w gotówce

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas oraz na dzień składania wniosku nie jest stroną umowy ramowej z Bankiem

Jak przystąpić do promocji

Aby skorzystać z promocji musimy najpierw się w niej zarejestrować przesyłając formularz wraz z następującymi  oświadczeniami:

 • zaakceptowanym regulaminem promocji,
 • wyrażoną zgodą na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz
 • zgodą na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

W kolejnym kroku wnioskujemy o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Następnie podpisujemy umowę o konto najpóźniej do 14.03.2021r. O konto zawnioskujemy przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego, a umowę podpiszemy za pomocą:

 • strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • aplikacji mobilnej, gdzie następuje wideoweryfikacja

Jakie warunki należy spełnić

 • W celu zdobycia pierwszej nagrody w kwocie 100 zł powinniśmy w marcu 2021r wykonać 2 przelewy za pomocą bankowości internetowej GOonline lub bankowości mobilnej GOmobile oraz zapewnić wpływ na konto w kwocie 500 zł.
 • Drugą nagrodę otrzymamy, gdy w kwietniu 2021r wykonamy 6 transakcji kartą wydana do konta oraz zapewnimy wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł.
 • Aby uzyskać trzecią nagrodę powinniśmy wykonać 2 przelewy za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, 6 transakcji kartą oraz zapewnić wpływ na konto w kwocie minimum 1000 zł.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych.

W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o przelew Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o pierwszej nagrodzie otrzymamy do 19.04.2021r, o drugiej do 27.05.2021r, natomiast o trzeciej do 28.06.2021r. Zostaną nam one wypłacone do końca miesiąca, w którym otrzymamy informację o ich przyznaniu. Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Wraz z informacją o pierwszej nagrodzie otrzymamy link do zalogowania się na stronie Organizatora promocji, na której musimy uzupełnić dane niezbędne do wypłacenia nagród w terminie do 26.04.2021r

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest