W Banku BNP Paribas możemy przystąpić do promocji Konta Otwartego na Ciebie, w której do zdobycia jest rekordowo wysoka premia, bo aż 450 zł i to w gotówce. Jednak warto wziąć pod uwagę, że aby uzyskać całą premię trzeba przejść kilka etapów, spełnić bardzo dużo warunków i to przez kilka miesięcy

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
 • Trwa do: 30 listopada 2020r lub do wyczerpania puli nagród
 • Pula nagród: tak – 3000 szt.
 • Do zdobycia: 450 zł w gotówce
 • Warunki promocji: łatwe, ale dużo warunków do spełnienia

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w okresie ostatnich 15 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas oraz na dzień składania wniosku nie jest stroną umowy ramowej z Bankiem

Jak przystąpić do promocji

Na początku należy przesyłać formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • zaakceptowanym regulaminem promocji,
 • wyrażoną zgodą na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz
 • zgodą na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

W kolejnym kroku składamy wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z wybraną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Uwaga! Wniosek musimy złożyć w tym samym miesiącu, w którym zarejestrowaliśmy się w promocji. Warto pamiętać, że wnioskujemy przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy na mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego.

Na końcu podpisujemy umowę o prowadzenie konta, nie później niż do 16.12.2020r.

Jakie warunki należy spełnić

Nagroda w promocji podzielona jest na kilka części, dla każdej z nich konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków. Choć nagroda jest rekordowo wysoko, to warunków jest naprawdę dużo. A do tego warunki musimy spełniać w długim okresie czasu- kilku miesięcy. Pierwsze dwie nagrody wynoszą 50 zł, dwie kolejne- 100 zł, piąta nagroda wynosi 50 zł a szósta ponownie 100 zł, co łącznie da nam 450 zł.

Warunki promocji musimy zacząć spełniać w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otworzymy konto. Jeśli konto otworzymy w październiku, warunki promocji spełniamy od listopada 2020r.

 • Pierwszą nagrodę zdobędziemy, gdy w pierwszym z miesięcy po otwarciu konto ( w naszym przykładzie w listopadzie) wykonamy 3 transakcje BLIK.
 • Drugą nagrodę otrzymamy, gdy w następnym miesiącu (grudniu ) wykonamy 3 transakcje kartą lub BLIK (każda w kwocie min. 150 zł), wykonamy 3 przelewy za pomocą bankowości internetowej GOonline lub bankowości mobilnej GOmobile oraz zapewnimy wpływ na konto w wysokości co najmniej 500 zł.
 • Trzecią nagrodę dostaniemy, gdy w ciągu 2 kolejnych miesięcy (styczniu i lutym) wykonamy 5 transakcji za pomocą Google Pay lub Apple Pay oraz  zapewnimy wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł.
 • Dla uzyskania czwartej nagrody powinniśmy w następnym miesiącu (marcu) wykonać 6 transakcji BLIK oraz  zapewnić wpływ na konto w wysokości co najmniej 800 zł.
 • Piąta nagroda zostanie nam przyznana, jeśli w każdym z dwóch kolejnych miesięcy (kwietnie i maju) wykonamy 5 transakcji kartą oraz otrzymamy wpływ na kwotę co najmniej 1000 zł.
 • Dla uzyskania szóstej nagrody potrzebne będzie w dwóch następnych miesiącach (czerwcu i lipcu )wykonanie 5 płatności za pomocą Google Pay lub Apple Pay, zarejestrowanie wpływu na konto na kwotę min. 1500 zł  oraz wykonanie 3 przelewów za pomocą bankowości internetowej w każdym z dwóch następnych miesięcy.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych.

W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o przelew Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o każdej z nagród otrzymamy do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji. Zostaną nam one wypłacone do końca miesiąca, w którym otrzymamy informację o ich przyznaniu. Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Wraz z informacją o pierwszej nagrodzie otrzymamy link do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora promocji, na której musimy uzupełnić dane niezbędne do wypłacenia nagród. Mamy na to czas do 27 dnia miesiąca, w którym otrzymamy informację o przyznaniu pierwszej nagrody.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!