Rozpoczęła się kolejna edycja promocji karty kredytowej Citi Simplicity, w której ponownie do zdobycia aż 400 zł na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.


PROMOCJA ZAKOŃCZONA

DO KIEDY TRWA PROMOCJA

Promocja aktualna jest do dnia 22.01.2020r.

DLA KOGO JEST TA PROMOCJA

Aby wziąć udział w promocji należy być nowym klientem Citi Banku. Z promocji wykluczone są osoby, które od 1.01.2018r posiadały kartę kredytową w Citi Banku. Okres karencji, w porównaniu z poprzednią edycją promocji został znacznie skrócony.

Pamiętajmy, że wnioskując o kartę kredytową musimy spełnić warunki dotyczące wynagrodzenia:

  • jako klient indywidualny- musimy osiągać comiesięczny dochód netto w wysokości minimum 1200 zł oraz być zatrudnionym w obecnej firmie min. 3 miesiące.
  • prowadząc działalność gospodarcza nasz dochód netto musi wynieść min 2500 zł miesięcznie, a nasza działalność musi być  prowadzona co najmniej 2 lata.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

W okresie trwania promocji powinniśmy zawnioskować o wydanie karty kredytowej Citi Simplicity poprzez stronę internetową, dołączając dokument potwierdzający nasze dochody np. wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące. Następnie musimy zawrzeć umowę o kartę oraz dokonać jej aktywacji.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Pozostaje nam jeszcze spełnić dwa warunki aktywności. Po pierwsze do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę powinniśmy zalogować się minimum jeden raz w serwisie Citibanku Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile. Po drugie do końca 3 miesiąca po zawarciu umowy powinniśmy dokonać płatności kartą o łącznej wartości 1500 zł. Zatem jeśli zawrzemy umowę o kartę w październiku, wydać 1500 zł musimy do końca stycznia.

Bank zastrzega, że nie uzna transakcji zwróconych, przelewów wewnętrznych, polecenia przelewu krajowego oraz transakcji szczególnych, to znaczy płatności za usługi w zakresie gier losowych, hazardowych, płatności w urzędzie pocztowym oraz za usługi w zakresie wymiany walut i środków płatniczych.

NAGRODY

O nagrodzie Bank powiadomi nas za pomocą wiadomości w serwisie bankowości internetowej CitiBank Online do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji. Bank przekaże nam nagrodę w postaci elektronicznego ekodu za pomocą wiadomością w serwisie Citibank Online w ciągu 60 dni od daty otrzymania informacji o jej przyznaniu.

Ekod możemy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Bon może być wykorzystany wielokrotnie do maksymalnej wartości 400 zł.

Do czasu otrzymania informacji o przyznaniu nagrody nasza karta kredytowa musi być aktywna.

 

Chcesz otrzymać bonus?

Przejdź na stronę i skorzystaj z promocji

 

DOKUMENTY