W Banku BNP Paribas trwa promocja Konta Otwartego na Ciebie, w której zakładając konto i spełniając proste warunki promocji, zyskamy 250 zł w gotówce. Pula nagród w promocji jest ograniczona więc trzeba się spieszyć.

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
  • Trwa do: 5 lipca 2020r lub do wyczerpania puli nagród
  • Pula nagród: tak – 3000 nagród
  • Do zdobycia: nawet 250 zł w gotówce
  • Warunki promocji: łatwe

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która na dzień składania wniosku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji powinniśmy przesłać formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami, a następnie zawnioskować o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej, z wykorzystaniem wygenerowanego dla nas linka promocyjnego.

Na podpisanie umowy mamy czas do 19.07.2020r konta, zrobimy to online – za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie Autenti, kartę do konta dostarczy nam kurier.

Zgody, które powinniśmy zaakceptować dotyczą:

  • zaakceptowania regulaminu promocji, wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz
  • zgody na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

Jakie warunki należy spełnić

Nagroda, którą możemy uzyskać w promocji podzielona jest na dwie części– pierwsza o wartości 100 zł, druga- 150 zł.

W celu otrzymania pierwszej z nagród, w lipcu 2020r powinniśmy wykonać minimum 3 przelewy środków z konta za pomocą bankowości internetowej oraz co najmniej 3 transakcje BLIK. Druga nagroda zostanie nam przyznana, gdy w sierpniu i we wrześniu 2020r wykonamy 3 przelewy środków na dowolną kwotę za pomocą bankowości internetowej oraz zapewnimy wpływ na konto na kwotę minimum 1000zł.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych oraz przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o przyznaniu pierwszej nagrody otrzymamy do dnia 20.08.2020r, drugiej do 23.10.2020r. Obie nagrody zostaną nam przekazane do końca miesiąca, w którym zostaliśmy poinformowani o ich przyznaniu.

Aby odebrać nagrodę pierwszą nagrodę,  najpóźniej do 27.08.2020r musimy zalogować się na stronie Organizatora i przekazać adres, na który zostanie wysłana nagroda.

Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej

Tak jak poprzednie promocje w BNP Paribas również i tym razem warunki promocji są proste, gdyż nie wymagają od dokonywania płatność na wysokie kwoty. W sumie mamy do zdobycia nawet 250 zł, a to nie mało.

Dokumenty

 

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!