PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Wystartowała super promocja Konta 360° lub Konta 360° Student w Millennium Banku. Za otwarcie konta w promocji i aktywne korzystanie z niego możemy zyskać do 200 zł. Zapraszamy do analizy promocji 🙂 🙂 🙂

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 28.01.2019r

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do osób pełnoletnich, będących nowymi klientami banku, które na dzień 8.01.2019r nie posiadały żadnego z produktów banku – nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu:

 Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej  pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Jak przystąpić do promocji

Aby wziąć udział w promocji wystarczy do dnia 28.01.2019r złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową za pośrednictwem strony promocji. Następnie do dnia 31.01.2019 roku trzeba zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie konta.

Podczas składania wniosku niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Wyrażonych zgód nie możemy odwołać do końca trwania promocji. Do końca okresu trwania promocji nie możemy również rozwiązać zawartej umowy.

Jakie warunki należy spełnić

Nagrodę za aktywne korzystanie z otwartego w promocji konta otrzymamy w dwóch częściach – 50 zł i 150 zł. Więc razem do zdobycia mamy 200 zł 🙂

Pierwsza część nagrody  w wysokości 50 zł zostanie nam przyznana, jeśli w lutym 2019 roku aktywujemy aplikację mobilną i zasilimy nasze konto kwotą minimum 1000 zł.

Uwaga! Nie może to być przelew z innego konta w Banku, którego jesteśmy posiadaczem. Dodatkowo musimy zrealizować co najmniej jedną płatność kartą wydaną do konta lub BLIKIEM.

Kolejną część nagrody w wysokości 150 zł dostaniemy, gdy w lutym i marcu spełnimy warunek wpływu na nasze konto w wysokości min. 1000 zł oraz dokonamy co najmniej jednej płatności kartą lub BLIKIEM

Nagrody

Pierwsza nagroda zostanie nam wypłacona najpóźniej do dnia 18.03.2019r, natomiast drugą część nagrody otrzymamy w terminie do dnia 20.05.2019 roku.

Nagrody zostaną nam wypłacona na nasz rachunek bankowy otwarty w promocji!

Konto 360° i Konto 360° Student

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kontach w Millennium Banku sprawdź nasze analizy – znajdziesz w nich szczegółowe opłaty i warunki.

Podsumowanie

Warunki promocji są bardzo proste. Nie wymagają od nas dokonywania płatności na kilkaset złotych. Warto wcześniej zastanowić się, czy będziemy w stanie zapewnić wpływy na konto. To jedna z najlepszych promocji, gdyż za spełnienie warunków promocji otrzymujemy gotówkę na konto. Czasu nie zostało dużo! 🙂

Dokumenty