W Banku BNP Paribas rozpoczęła się kolejna, majowa promocja Konta Otwartego na Ciebie z bardzo łatwymi warunkami do spełnienia. W zamian za otwarcie konta online oraz zapewnienie wpływu na konto i wykonanie 4 płatności Bank przyzna nam premię w kwocie 200 zł. Podobnie jak w poprzednich promocjach, pula nagród jest ograniczona.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do momentu wyczerpania puli nagród – liczby 3000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 17.05.2020 roku .

Dla kogo jest ta promocja

W promocji może wziąć udział osoba, która na dzień składania wniosku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadała ani współposiadała konta osobistego w Banku BNP Paribas.

Jak przystąpić do promocji

W promocji konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego wraz z niezbędnymi oświadczeniami dotyczącymi: zaakceptowania regulaminu promocji, wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora promocji naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej promocji oraz zgody na przekazanie przez Bank informacji o spełnieniu przez nas warunków promocji.

Następnie musimy zawnioskować o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej oraz zawrzeć umowę o prowadzenie konta, najpóźniej do dnia 5.06.2020r. Wniosek złożymy z wykorzystaniem wygenerowanego dla nas linku, natomiast umowę podpiszemy online- za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie Autenti. Kartę do konta dostarczy nam kurier.

Jakie warunki należy spełnić

Nagroda podzielona jest na dwie równowartościowe części, każda wynosi 100 zł. Do otrzymania pierwszej nagrody wymagane jest wykonanie co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych i zapewnienie wpływu na kwotę 1000 zł. Oba warunki musimy spełnić w czerwcu 2020r. Natomiast, żeby kolejne 100 zł zasiliło nasze konto, mamy do spełnienia podobne warunki w lipcu 2020r. Należą do nich zapewnienie wpływu w kwocie 1000 zł oraz wykonanie 4 transakcji BLIK.

Bank zastrzega, że w promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
  • 6012, określający instytucje finansowe,
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Ponadto jako przelew środków za pomocą bankowością internetowej nie zostaną uwzględnione operacje dokonane za pośrednictwem: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media oraz przelewy natychmiastowe.

W promocji Bank nie uwzględni wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych.

Nagrody

O nagrodach będziemy poinformowani za pomocą wiadomości e-mail do dnia 19.07.2020r oraz do 24.08.2020r.  Nagrody zostaną nam wypłacone do końca miesiąca, w którym dostaniemy informację o ich przyznaniu. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu pierwszej nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 25.07.2020r powinniśmy zalogować się na stronie Organizatora i przekazać dane niezbędne do wypłacenia nagród.

Na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!