W ramach promocji Konta Otwartego na Ciebie przygotowanej na majówkę przez Bank BNP Paribas zarobimy rekordowo wysoką premię w kwocie 350 zł w formie bonów do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka. Warunki promocji musimy spełnić przez 3 miesiące.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 31 maj 2021r lub do wyczerpania puli nagród

PULA NAGRÓD: tak – 3000 szt

WARUNKI PROMOCJI: łatwe, warunki trzeba spełniać przez 3 miesiące

DO ZDOBYCIA: 350 zł do wykorzystaniach w sklepach Biedronka

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Kto może przystąpić do promocji?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu przystąpienia do promocji nie jest stroną umowy z Bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała ani współposiadała rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawartej z Bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
 2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

Jak przystąpić do promocji

Na początku dokonujemy zgłoszenia w promocji  przesyłając formularz rejestracyjny ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami.

W następnym kroku, do dnia 31.05.2021r wnioskujemy o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z dowolną kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. O konto zawnioskujemy przechodząc na stronę internetową Banku za pomocą linka promocyjnego, który znajdziemy w mailu po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Umowę podpisać powinniśmy  do 14.06.2021r, na jeden z dwóch możliwych sposobów, za pomocą:

 • strony internetowej, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpi w obecności kuriera, który dostarczy umowę lub
 • aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja.

Jakie warunki należy spełnić

W aktualnej promocji premia główna podzielona jest na 3 części. Pierwsza wynosi 100 zł, druga – kolejne 100 zł, a trzecia- 150 zł. Wszystkie nagrody są w formie bonu do Biedronki. Warunki do spełnienia, w przypadku każdej z premii są takie same i należą do nich:

 • wykonanie 2 przelewów za pomocą bankowości elektronicznej
 • wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 200 zł,  
 • otrzymanie wpływu na łączną kwotę co najmniej 1000 zł .

Powyższe warunki powinniśmy spełnić przez 3 miesiące, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy rejestracji w promocji. Gdy przystąpimy do promocji w maju 2021r, miesiącami, w których powinniśmy spełnić warunki promocji są: czerwiec, lipiec i sierpień 2021r. Za spełnienie warunków w każdym z miesięcy zostanie naliczona premia.

Aby Bank wypłacił nam pierwszą premię powinniśmy dodatkowo zalogować się do bankowości elektronicznej- GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile.

W promocji Bank nie uwzględni m.in. wpływów pochodzących z innych naszych rachunków prowadzonych przez bank, z rachunków kredytowych oraz wpłat gotówkowych. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:

 1. innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem)prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOonline),
 2. rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi,w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank
 3. wpłat gotówkowych

W promocji nie zostaną uwzględnione następujące transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli chodzi o transakcje Bank zaakceptuje zwykle przelewy Elixir z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz tych dokonanych za pomocą systemów płatności: DotPay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK.

Nagrody

Informację o każdej z nagród otrzymamy do 26 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków do jej przyznania. Informacja zastanie nam przekazana za pomocą wiadomości email, a sama nagroda będzie przekazana na nasz numer telefonu podany podczas rejestracji do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o nagrodzie.

Co ważne na dzień wypłacenia nagrody musimy posiadać aktywne konto założone w promocji wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej.

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest