W promocji Konta dla Ciebie w Banku Credit Agricole zyskać możemy premię w kwocie 200 zł w zamian za otwarcie konta oraz spełnienie warunków promocji. Promocję spośród innych wyróżnia możliwość wyboru premii najbardziej odpowiadającej naszym potrzebom. Ponadto, gdy podczas zakładania konta podamy kod polecenia otrzymany od znajomego, premię powiększymy o 50 zł, a polecając konta znajomym i rodzinie zarobimy nawet 500 zł.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 30.06.2020r.

Dla kogo jest ta promocja

Skorzystać z promocji możemy będąc nowym klientem banku, który od dnia 1.04.2018 r nie był posiadaczem konta w banku oraz nie korzystał z promocji banku polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku.

Jak przystąpić do promocji

W ramach promocji powinniśmy podpisać umowę o prowadzenie Konta dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP oraz wybrać jedną z trzech premii:

  • premię ze przeniesienie konta,
  • zwrot za płatności mobilne i płatności kartą lub
  • CAsaver z bonusem 50%.

Jeśli otworzymy konto za pomocą aplikacji mobilnej nie wybieramy rodzaju premii- automatycznie korzystamy z premii za płatności mobilne i płatności kartą.

Konto otworzymy bez wychodzenia z domu, niezbędny nam będzie smartfon i dowód osobisty.

Premia 1: Za przeniesienie konta

Premia za przeniesienie konta wynosi 100 zł lub 200 zł w zależności od wysokości wpływu otrzymanego na konto. Gdy przez kolejne 3 miesiące otrzymamy wpływ w kwocie minimum 1000 zł miesięcznie, dostaniemy premię w wysokości 100 zł ,natomiast gdy wpływ wyniesie minimum 3000 zł, premia wzrośnie do 200zł.

Premię otrzymamy, gdy w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto złożymy upoważnienie dla banku wraz wnioskiem o przeniesienie konta, w którym podamy nazwę dotychczasowego banku, numer naszego dotychczasowego rachunku oraz nazwę i adres instytucji wypłacającej wynagrodzenie.

Uwaga! Jako wpływu z w tytułu wynagrodzenia bank nie uwzględni przelewu pomiędzy rachunkami tego samego klienta.

Premia 2: Za zwrot za płatności mobilne i płatności kartą

Zwrot za płatności mobilne wyniesie 5%, natomiast za płatności kartą 2% wartości wykonanych płatności, z zastrzeżeniem, że miesięczna premia nie może być wyższa niż 16,67, a cała premia w ciągu roku nie może przekroczyć 200 zł.

Wybierając tę premię wystarczy, że dodamy swoją kartę do wybranego przez siebie portfela cyfrowego lub zapłacimy BLIKiem oraz spełnimy dwa dodatkowe warunki. Mianowicie powinniśmy w każdym miesiącu zapewnić wpływ na konto w kwocie minimum 1000zł oraz wykonać minimum 3 płatności mobilne.

Płatności możemy dokonywać za zakupy w sklepach i punktach handlowo- usługowych. Bank nie uwzględni nam płatności wykonanych w następujących miejscach:

  • kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne(kod MCC 7995),
  • profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (kod MCC 8999),
  • instytucje finansowe (kod MCC6012),
  • brokerzy ubezpieczeniowi(kod MCC 6211),
  • przekazy pieniężne w instytucjach finansowych(kod MCC 6051),
  • internetowe przekazy pieniężne(kod MC 4829).

Wykluczone są również wypłaty z bankomatów, przelewy na telefon BLIK, doładowania portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pomocą: Revoult, SkyCash, PayPal.

Premia 3: CAsaver z bonusem 50%

Premia CAsaver z bonusem 50%  wynosi maksymalnie 16,67 zł miesięcznie, a łącznie 200 zł w ciągu roku. Usługę uruchomimy otwierając Rachunek Oszczędzam oraz logując się do serwisu internetowego CA24

Aby premia została nam wypłacona musimy spełnić warunek wpływu na konto w kwocie minimum 1000zł oraz zrealizować płatności bezgotówkowe na kwotę minimum 200 zł.

Jak działa CAsaver?

Dzięki usłudze CAsaver nasze transakcje kartą zostaną zaokrąglone do pełnych kwot- możemy wybrać do jakiej kwoty zaokrąglimy nasze transakcje- 0,50 zł, 1zł, 2zł, 5zł lub maksymalnie 10 zł. Dla przykładu: gdy mamy uruchomioną usługę do 5 zł i dokonamy płatności kartą na kwotę 33,33 zł, z naszego konta zostanie pobrane 35zł, a na nasz Rachunek Oszczędzam zostanie przekazane 1,67 zł. Bank dorzuci nam 50% tej kwoty, czyli w naszym przykładzie 0,83 zł.

Nagrody

Premia za przeniesienie konta oraz premia zwrot za płatności mobilne i płatności kartą będzie przekazana najpóźniej do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji. Premia CAsaver z bonusem będzie wypłacona na koniec każdego miesiąca.

Program Poleceń w Banku Credit Agricole

Otwierając Konto dla Ciebie w Banku Credit Agricole możemy również skorzystać z Programu Poleceń, gdy podamy kod polecenia otrzymany od znajomego powiększymy premię o 50 zł. Natomiast, gdy sami będziemy polecać konto, możemy zarobić nawet do 500 zł. Więcej o promocji znajdziemy tutaj: http://wybieramkonto.pl/50-zl-za-polecenie-konta-w-credit-agricole-a-w-sumie-nawet-500-zl-50-zl-za-otwarcie-konta-z-polecenia

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!