PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Po dłuższej przerwie Bank Pekao SA wznawia promocję Konta Przekorzystnego, w której zdobyć możemy 100 zł. Warunki promocji są bardzo proste, wystarczy, że zapewnimy wpływ na konto oraz wykonamy jedną płatność kartą. Zapraszamy do analizy promocji

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 31.07.2019 roku lub do wyczerpania puli nagród – 10 000 sztuk.

Dla kogo jest ta promocja

Do promocji mogą przystąpić nowi klienci banku, osoby, które w okresie od 1.07.2018r. do 13.06.2019r. nie posiadały rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego w banku oraz nie byli współposiadaczami rachunku.

Jak przystąpić do promocji

Przystąpić do promocji możemy otwierając Konto Przekorzystne wraz z kartą lub aplikacją PeoPay za pomocą strony internetowej lub aplikacji PeoPay.

Jakie warunki należy spełnić

Jedynym warunkiem w promocji jest zapewnienie wpływu na konto w wysokości minimum 500 zł oraz wykonanie jednej płatności kartą wydaną do konta lub za pomocą aplikacji PeoPay do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji.

Uwaga! W ramach wpływu bank nie uwzględni wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta.

Nagrody

Nagroda w kwocie 100 zł zostanie nam wypłacona w ciągu 45 dni od zakończenia promocji, czyli najpóźniej do 16.09.2019r na konto założone w promocji.

Dokumenty