źródło: pkobp.pl

Kilka dni temu, dokładnie 2 sierpnia ruszyła siódma edycja programu „Mam PKO”.

Tak jak w poprzednich edycjach można zarobić za otwarcie konta z polecenia oraz za polecanie konta w PKO, przewidziane są również nagrody dodatkowe dla osób, które polecą największą ilość kont.

Od kiedy do kiedy

7 edycja programu trwa od 2 sierpnia 2017 do 30 października 2017

Ile można zarobić?

W programie przewidziane są trzy rodzaje nagród:

 • 100 zł – nagroda dla osoby, która otworzy konto z polecenia i spełni wymogi określone w regulaminie oraz zasadach tej edycji programu
 • 50 zł – nagroda dla osoby za skuteczne polecenie konta
 • 5000zł, 3000zł i 1000zł – nagrody za największą liczbę skutecznych poleceń(odpowiednio za 1, 2 i 3 miejsce)

Kto może wziąć udział w promocji

Jak w każdej promocji, również w tym przypadku są pewne ograniczenia w udziale w promocji. Nagrodę za otwarcie konta może otrzymać tylko nowy klient, które w regulaminie jest zdefiniowany w następujący sposób:

Nowy Klient – osobę fizyczną, także tę prowadzącą działalność gospodarczą lub będącą wspólnikiem w spółce cywilnej, która w dniu złożenia wniosku o Nowe konto lub Nowy pakiet PKO Banku Polskiego z podanym Kodem polecenia nie posiada żadnego z kont lub pakietów wymienionych w Rozdziale 1, §2 ani nie jest rozpatrywany wobec niej wniosek o otwarcie żadnego z tych kont lub pakietów złożony przed rozpoczęciem Edycji Programu, ani w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty rozpoczęcia Edycji Programu nie posiadała żadnego z tych kont lub pakietów,

A zatem jeśli w ciągu trzech lat(liczone do daty rozpoczęcia Edycji Programu), byliśmy klientem banku to nie możemy wziąć udziału w promocji!

Jak otrzymać 100 zł za otwarcie konta?

Aby otrzymać 100 zł za nagrodę musimy spełnić łącznie kilka warunków. Trzeba przyznać, że warunki nie są trudne i nie wymagają wykonywania wielu transakcji. Należy:

 • Zawnioskować o nowe konto poprzez stronę mam.pkobp.pl. Podczas rejestracji należy również podać KOD POLECAJĄCY osoby, która jest zarejestrowana w programie
 • Wyrazić zgodę na przesyłanie przez PKO BP materiałów marketingowych oraz regulaminu promocji
 • Aktywować dostęp do nowego konta w serwisie elektronicznym iPKO
 • W ciągu 30 dni od daty otwarcia nowego konta w PKO Banku Polskim:
  • dokonać przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną do nowego konta o łącznej wartości min. 200 zł. Co ważne! Transakcja musi zostać wykonana w punktach handlowo- usługowych, transakcje internetowe są wyłączone z promocji
  • dokonać przynajmniej jednej transakcji z aplikacją IKO powiązaną z nowym kontem używając kodu lub czeku BLIK. Łączna wartość transakcji to min. 10 zł, tak jak wyżej transakcja musi zostać wykonana w punktach handlowo- usługowych, transakcje internetowe są wyłączone z promocji

Jak otrzymać 50 zł za skuteczne polecenie?

Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest rejestracja na stronie programu https://mam.pkobp.pl – ważne! – podczas rejestracji musimy zaakceptować regulamin programu. Podczas rejestracji w programie należy podać ten sam numer telefonu, który znajduje się w danych kontaktowych Banku. Numer ten będzie jednocześnie KODEM POLECENIA.

Osoba, która otworzy konto z naszego polecenia i spełni wszystkie warunki opisane powyżej otrzyma 100 zł, a my za skuteczne polecenia 50 zł. Ile takich premii zgarniemy zależy tylko do nas. Warto jeszcze raz wspomnieć, że trzy najlepiej polecające osoby otrzymają nagrody o łącznej wartości 8000 zł

Które konta możemy polecać w ramach programu „Mam PKO”

 • PKO Konto dla Młodych
 • PKO Konto za Zero
 • PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+
 • PKO Konto bez Granic

Analizę Konta za Zero możemy znaleźć na stronie: http://wybieramkonto.pl/konto-osobiste/pko-bank-polski

Dokumenty

 

Share This