źródło: citybank.pl

Za wyrobienie Karty Kredytowej w Citybanku i spełnienie prostych warunków możemy również zyskać 400 zł do wykorzystania w perfumerii Douglas. Wszystkie opisywane przez nas promocje kart kredytowych w CityBanku mają bardzo podobne lub identyczne zasady. W tym wpisie trochę o promocji z voucherem do perfumerii Douglas 🙂 🙂

Od kiedy do kiedy trwa promocji

Promocja trwa od 4 października 2017 r. do 31 stycznia 2018r

Kto może wziąć udział

Warunki tak jak w poprzednich promocjach, czyli:

  • Wiek – minimum 21 lat, dochód netto – minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce;
  • Dla firm: wiek – minimum 21 lat, działalność gospodarcza min. 2 lat

Z promocji wyłączone są osoby, które posiadały kartę kredytową w Banku po 1 stycznia 2015r oraz pracownicy banku. Poniżej zapis w regulaminie:

a) osoby, które od 1 stycznia 2015 roku posiadały główną Kartę Kredytową Citibank,
b) osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,
c) osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) członkowie władz Banku,
e) osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących
z Bankiem przy organizacji Oferty a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,
f) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
g) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub
spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence
test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich
3 lat.

Jak przystąpić do promocji

Wystarczy wypełnić formularz na stronie promocji Na podstawie przesłanych danych Bank skontaktuje się z nami w celu złożenia wniosku o kartę kredytową.

Powinniśmy również przygotować dokumentu potwierdzającego nasze dochody w celu zbadania zdolności kredytowej. Po pozytywnej weryfikacji podpisujemy umowę o kartę kredytową (wszystkich szczegółów udzieli nam doradca podczas rozmowy telefonicznej).

Podczas składania wniosku będziemy musieli wyrazić zgodę:

  • na przetwarzanie danych osobowych
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Po zawarciu umowy o kartę kredytową i otrzymaniu karty pozostanie nam jeszcze spełnienie dwóch warunków

Warunki

Pierwszy z nich to wykonanie 5 transakcji w pierwszym i 5 transakcji w drugim miesiącu od daty zawarcia umowy o kartę. Łącznie musimy wykonać 10 transakcji kartą kredytową. Jakie transakcje są brane pod uwagę? Oto zapis z regulaminu:

  • będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
  • nie będą przelewami z Rachunku Karty,
  • nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku
  • będą zaksięgowane w systemie Banku w miesiącu, w którym zostały dokonane

Drugim warunek to min. jedno logowanie do bankowości internetowej lub mobilnej. Mamy na to czas do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarliśmy umowę.

Nagrody

Jeśli spełnimy warunki promocji otrzymamy voucher w wysokości 400 zł do wykorzystania w perfumierii Douglas 🙂 🙂  Bank powiadomi nas o przyznaniu nagrody do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji.

Jak wykorzystać otrzymany kod?

Otrzymany Voucher możemy wykorzystać zarówno podczas zakupów internetowych jak i stacjonarnych. Podczas zakupów stacjonarnych wystarczy przekazać kasjerowi numery Vouchera(koniecznie przed dokonaniem płatności). W przypadku zakupów internetowych na stronie douglas.pl na etapie koszyka wybieramy Kartę Upominkową następnie Zrealizuj następnie wpisujemy numery vouchera i kod sprawdzający następnie klikamy na Zrealizuj Online 🙂

Dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji

Share This