PROMOCJA ZAKOŃCZONA

źródło: bankmillennium.pl

Wystartowała bardzo prosta promocja, w której możemy zdobyć 200 zł za spełnienie bardzo prostych warunków promocji. Promocja dotyczy Konta 360° lub Konta 360° Student. Zapraszamy do analizy promocji 🙂

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Na przystąpienie do promocji mamy czas do 27 lipca 2018r.

Kto może wziąć udział w promocji

Z promocji wykluczone są osoby, które na dzień rozpoczęcia promocji posiadały w Banku jakikolwiek produkt, są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji.

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia Promocji posiadają jakikolwiek produkt w Banku, są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub są uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również są użytkownikami jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręczają w Banku kredyt lub posiadają jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także są byłymi Klientami Banku, którzy uczestniczyli w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student, organizowanej przez Bank lub inny podmiot, w ramach której otworzyli Konto 360° lub Konto 360° Student.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed dniem spełnienia warunków wymienionych w § 3 ust. 1 została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania promocji.

Jak przystąpić do promocji

W celu przystąpienia do promocji wystarczy do dnia 27.07.2018r. złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową za pośrednictwem strony promocji. Następnie do dnia 31.07.2018r, zawrzeć z Bankiem umowę o Konto.

Podczas składania wniosku niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Wrażonych zgód nie możemy odwołać do końca trwania promocji. Do końca okresu trwania promocji nie możemy również rozwiązać zawartej umowy. Inaczej nasza premia przepadnie

Jakie warunki należy spełnić

W każdym z miesięcy sierpniu i wrześniu musimy spełnić następujące warunki:

  • zapewnić wpływy na konto muszą wynieść min. 1000 zł
  • dokonać min. 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową wydaną do konta lub za pomocą BLIK w sklepach stacjonarnych

Warunki promocji są bardzo proste 🙂 Te same warunki musimy spełniać aby uniknąć opłat za prowadzenie konta, korzystanie z karty czy korzystanie z bankomatów.

Nagroda

Za spełnienie warunków otrzymamy premię w wysokości 200 zł, która zostanie przelane na konto otwarte w promocji do 15 października 2018r.

Dokumenty

Share This