PROMOCJA ZAKOŃCZONA

źródło: santander.pl

Za otwarcie Konta Jakie Chcę lub Konta VIP w Banku Santander możesz zdobyć do 200 zł – wystarczy, że na Twoje konto będzie wpływało wynagrodzenie o wartości 1000 zł. Poniżej analiza promocji 🙂

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 30 czerwca 2019r, do promocji możesz przystąpić do 30 stycznia 2019r.

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do osób fizycznych, pełnoletnich, które od 1 kwietnia 2018 roku nie posiadają konta w Banku Santander. Uwaga! W promocji nie mogą wziąć udziału osoby otwierające rachunek wspólny.

Jak przystąpić do promocji

Aby wziąć udział w promocji należy założyć Konto Jakie Chcę z kartą Dopasowaną lub  Konto VIP z kartą Visa VIP oraz usługi Santander online dla klientów indywidualnych. I podpisać umowę z Bankiem o prowadzenie konta.

Następnie trzeba złożyć polecenie przekazywania wynagrodzenia na nowo otwarte konto. Można to zrobić online, poprzez stronę Santander Online w zakładce Twoje Sprawy lub dzwoniąc na infolinię 1 999. Bank Santander przekaże polecenie przekazywania wynagrodzenia do pracodawcy lub świadczeniodawcy. Na wykonanie tych czynność mamy czas do 31 stycznia 2019r.

Jakie warunki należy spełnić

Jedynym warunkiem udziału w promocji jest otrzymanie na konto wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS, KRUS w minimalnej, jednorazowej kwocie 1000 zł przez 4 kolejne miesiące (licząc od miesiąca, w którym wpłynie na konto pierwsze wynagrodzenie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019r)

Uwaga! Podczas weryfikacji wpływu na konto wynagrodzenia bank nie będzie brał pod uwagę, pewnych transakcji. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

„Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpływy własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach Banku oraz wpływy na inne konto niż podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia”

Nagroda

Nagroda zostanie wypłacona na konto objęte promocją najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym użytkownik spełnił warunki promocji. W każdym miesiącu możesz zdobyć nagrodę w wysokości 50 zł. Nagrodę możesz zdobyć przez 4 miesiące o łącznej wartości 200 zł 🙂

Uwaga: Jeśli nie spełnisz warunków promocji w jednym miesiącu, nie wyklucza Cię to z promocji, możesz otrzymać nagrodę w kolejnym miesiącu 🙂

Konto Jakie Chcę

Analizę Konta Jakie Chcę znajdziesz na tej stronie: http://wybieramkonto.pl/konto-osobiste/santander-bank-polska

Dokumenty