PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Rozpoczęła się kolejna edycja rewelacyjnej promocji w Millenium Banku, w której za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student i spełnienie prostego warunku aktywności zdobyć możemy premię w wysokości 200 zł. Zapraszamy do analizy promocji

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do 25.03.2019r.    

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób, będących nowymi klientami banku, które na dzień 12.02.2019r nie posiadały żadnego z produktów banku – nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem, nie są w trakcie wnioskowania o jakikolwiek produkt banku oraz nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student.

Poniżej zapis z regulaminu:

 Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej  pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

Wziąć udział w promocji mogą osoby, które do dnia 25.03.2019r złożą wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową za pośrednictwem strony promocji. Następnie do dnia 31.03.2019 roku zawrą z bankiem umowę o prowadzenie konta.

Podczas składania wniosku niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Wyrażonych zgód nie możemy odwołać do końca trwania promocji. Do końca okresu trwania promocji nie możemy również rozwiązać zawartej umowy.

Jakie warunki należy spełnić

Warunki promocji są bardzo proste. Do 31.03.2019 roku musimy aktywować aplikację mobilną Banku Millenium oraz w trzech kolejnych miesiącach- kwietniu, maju i czerwcu 2019 roku zasilić swoje konto kwotą co najmniej 1000 zł. Ponadto w każdym z tych trzech miesięcy musimy wykonać co najmniej jedną płatność kartą wydaną do konta lub BLIKIEM.

Uwaga! Bank nie uwzględni wypłat gotówki, przelewu pomiędzy własnymi rachunkami posiadacza, transakcji niebędących zapłatą za towary lub usługi oraz płatności zwróconych na konto przed przyznaniem nagrody.

Nagrody

Nagroda zostanie przekazana na nowo otwarte konto w promocji, najpóźniej do dnia 16.07.2019 roku. Do czasu otrzymania nagrody nie możemy odwołać zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Konto 360° i Konto 360° Student

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kontach w Millennium Banku sprawdź nasze analizy – znajdziesz w nich szczegółowe opłaty i warunki.

Dokumenty