W Banku Pekao SA za założenie Konta Przekorzystnego i aktywne z niego korzystanie, możemy otrzymać 200 zł w gotówce. Jeśli dodatkowo otworzymy konto oszczędnościowe, zyskamy promocyjne oprocentowanie 3% przez 120 dni.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 31.03.2020

Dla kogo jest ta promocja

Aby skorzystać z promocji należy być nowym klientem banku- osobą, która nie posiadała rachunku płatniczego, oszczędnościowego lub oszczędnościowego lokaty terminowej w Banku w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Do promocji dopuszczone są osoby, które posiadały jeden z rachunków w Banku, jednak średnie miesięczne saldo rachunku w okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r wyniosło mniej niż 50 zł.

Jak przystąpić do promocji

Powinniśmy zawrzeć umowę o Konto Przekorzystne  lub Konto Świat Premium wraz z kartą i aplikacją PeoPay, najpóźniej do 31.03.2020r. oraz wyrazić wymagane przez Bank zgody.

Ważne, żebyśmy umowę o konto zawarli poprzez stronę internetową Banku lub w aplikacji PeoPay. Tylko wtedy możemy uzyskać pełną nagrodę. Bank dopuszcza zawarcie umowy w oddziale Banku, tylko w sytuacji, gdy z jakichś powodów zawarcie umowy przez system Banku nie powiedzie się. Poniżej zamieszczamy zapis z regulaminu:

Warunek uważa się również za spełniony, jeśli Uczestnik próbował zawrzeć wspomnianą umowę poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub aplikację PeoPay (mobilnie), jednak umowa nie została zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości Uczestnika przez system informatyczny Banku, ale została zawarta w oddziale Banku.

Jakie warunki należy spełnić

Do otrzymania pierwszych 100 zł konieczne jest spełnienie trzech warunków:  zapewnienie jednorazowego wpływu na konto w kwocie minimum 500 zł, wykonanie minimum jednej transakcji bezgotówkowej za pomocą karty debetowej lub aplikacji PeoPay oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej PeoPay. Powyższe warunki musimy spełnić do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto. Warto zwrócić uwagę, że spełnienie powyższych warunków gwarantuje nam również darmowe korzystanie z konta.

W ramach wpływu bank nie uwzględni wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta.

Kolejne 100 zł otrzymamy, gdy te same warunki spełnimy w okresie trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym spełniliśmy je po raz pierwszy. Zatem łącznie wpływ i płatności musimy wykonać przez cztery, kolejne miesiące. Dla przykładu: jeśli zawrzemy umowę o konto w styczniu, warunki promocji uprawniające nas do uzyskania pierwszej części nagrody musimy spełnić do końca lutego, natomiast pozostałe od marca 2020r do maja 2020r.

Nagrody

Pierwsza nagroda zostanie nam przekazana na konto do końca drugiego miesiąca po przystąpieniu do promocji, natomiast drugą nagrodę dostaniemy najpóźniej do 31.07.2020r.

Promocyjne 3% oprocentowania w skali roku

Dodatkowo możemy otworzyć konto oszczędnościowe i skorzystać z promocyjnego oprocentowania w wysokości 3% w skali roku przez okres 120 dni od dnia zawarcia umowy. Oprocentowanie jest naliczane do kwoty 30 000 zł. Promocja trwa do 31.03.2020r.

Dokumenty

Pozostaw swoją ocenę! Pomożesz innym

Na ile gwiazdek oceniasz promocję

Ocena 0 / 5. Ilość ocen: 0

Jeszcze nikt nie oceniał. Oceń pierwszy