Ponownie możemy skorzystać z promocji konta osobistego w Millennium Banku. Zakładając Konto 360° lub Konto 360° Student zyskamy 200 zł w gotówce oraz darmowe korzystanie z konta. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 28.01.2020 r.

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji mogą skorzystać osoby pełnoletnie, będące nowymi klientami banku, które na dzień rozpoczęcia promocji, czyli 17.12.2019r nie posiadały żadnego produktu banku – nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem, nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student oraz nie są w trakcie wnioskowania o jakikolwiek produkt banku. Poniżej zapis z regulaminu:

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej  pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Pamiętajmy, że od 1.10.2019r  klienci Eurobanku są również traktowani jako klienci Millenium Banku.

Jak przystąpić do promocji

Biorąc udział w promocji musimy do 28.01.2020r złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student z kartą debetową poprzez stronę promocji wyrażając przy tym wymagane zgody oraz akceptując regulamin promocji.  Następnie do 31.01.2020r powinniśmy podpisać umowę o prowadzenie konta oraz do 30.04.2020r aktywować aplikację mobilną Millenium Banku.

Jakie warunki należy spełnić

Wystarczy, że spełnimy dwa proste warunki, które gwarantują nam jednocześnie darmowe korzystanie z konta: w lutym, marcu i kwietniu 2020r zasilimy nasze konto sumą wpływów na kwotę co najmniej 1000 zł oraz wykonamy co najmniej 1 płatność kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę.

Uwaga! Bank nie uwzględni wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między naszymi rachunkami transakcji niebędących zapłatą za towary i usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot płatności zwróconych na konto przed nabyciem nagrody.

Nagrody

Premię dostaniemy do dnia 29.05.2020 r na konto otwarte w promocji.

Konto 360° i Konto 360° Student

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kontach w Millennium Banku sprawdź nasze analizy – znajdziesz w nich szczegółowe opłaty i warunki.

Dokumenty

Pozostaw swoją ocenę! Pomożesz innym

Ocena 0 / 5. Ilość ocen: 0

Jeszcze nikt nie oceniał. Oceń pierwszy