Tym razem promocja Konta 360° i Konta 360° Student w Millennium Banku jest szczególnie dedykowana rodzinom z dziećmi. Bowiem za założenie rachunku oraz złożenie wniosku o świadczenie 500+ zdobędziemy nawet 300 zł. Do tego możemy zyskać 50 zł za założenie konta dla dziecka.

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 1 marca 2021r

PULA NAGRÓD: nie

WARUNKI PROMOCJI: łatwe

DO ZDOBYCIA: 200 zł za założenie konta + 100 zł za wniosek 500+

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 1.03.2021r.

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które na dzień rozpoczęcia promocji tj. 2.02.2021r nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

W promocji wnioskujemy i podpisujemy umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student z kartą debetową poprzez stronę promocji, wyrażając przy tym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez kanały elektroniczne oraz przez telefon. Umowę musimy podpisać w terminie do 1.03.2021r poprzez kuriera lub poprzez wideoweryfikację, wykonując selfie. Wybierając ten drugi sposób finalizacji wniosku powinniśmy do dnia 30.06.2021 r potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce Banku.

Jakie warunki należy spełnić

Aby zyskać podstawową premię w kwocie 200 zł powinniśmy zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł oraz wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową kartą lub za pomocą BLIK. Oba warunki musimy spełnić w każdym z czterech miesięcy – marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021r. Do dnia 30.06. 2021r musimy również aktywować aplikację mobilną Banku.

Spełnienie tych warunków, nie tylko zapewni nam otrzymanie premii, ale również zagwarantuje darmowe prowadzenie konta i zwolnienie z opłaty za kartę.

Bonus w wysokości 100 zł otrzymamy, gdy do 30.06.2021r złożymy za pośrednictwem Millenetu wniosek o świadczenie 500 + na nowy okres rozliczeniowy 1.06.2021 do 31.0t.2022 r oraz wskażemy konto założone w promocji jako konto do wypłaty świadczenia.

50 zł na goodie

Posiadając konto osobiste w Millennium Banku możemy skorzystać z równoległej promocji konta dla dziecka i zyskać dodatkowe 50 zł. Więcej info tutaj: http://wybieramkonto.pl/50-zl-na-ekarcie-goodie-w-promocji-konta-360-junior-w-millennium-banku-pula-nagrod-ograniczona

Nagroda

Premię i bonus otrzymamy na konto otwarte w promocji do 30.07.2021 r.

Warunki promocji są proste i co ważne są to te same warunki, które musimy spełnić aby prowadzenie konta było darmowe. Minusem jest to, że warunki musimy spełniać aż przez 4 miesiące. Pełną premię(300 zł) zdobędą tylko osoby, które złożą wniosek o świadczenie 500+. Trzeba wziąć to pod uwagę!

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest