W promocji MoneyManii Konta Jakże Osobistego Alior Banku otrzymać możemy premię w wysokości 200 zł za spełnienie prostych warunków promocji.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Promocja jest ważna do 30.04.2020r.

Dla kogo jest ta promocja

W promocji mogą wziąć udział osoby, które w okresie ostatniego roku przed złożeniem wniosku o konto nie posiadały w Banku konta osobistego w Alior Banku, konta walutowego oraz Karty Kibica Alior Banku. Posiadanie innych kont nie wyklucza z promocji.

Jak przystąpić do promocji

Najpierw rejestrujemy się na stronie promocji i zakładamy profil w aplikacji MoneyManii. W kolejnym kroku składamy wniosek o otwarcie Konta Jakże Osobistego wraz z kartą płatniczą oraz zawieramy umowę o prowadzenie rachunku, najpóźniej do 31.05.2020r. Umowę możemy zawrzeć poprzez stronę internetową, telefonicznie lub w obecności kuriera.

W trakcie wnioskowania o konto powinniśmy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi promocji informacji objętych tajemnicą w celu wypłacenia nagrody.

Jakie warunki należy spełnić

Do dnia 31.08.2020r, w każdym z 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy, powinniśmy zapewnić na konto wpływ o łącznej kwocie 500 zł, wykonać minimum 3 płatności bezgotówkowe na dowolną kwotę oraz zalogować się aplikacji mobilnej Banku.

Dla przykłady, jeśli umowę o konto podpiszemy w marcu, warunki promocji powinniśmy spełnić w kwietniu, maju i czerwcu 2020r.

Transakcji możemy dokonać w sklepach stacjonarnych lub przez Internet. Natomiast nie zostaną uwzględnione transakcje o następujących kodach MMC:

 • [7995] – kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • [8999] – profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • [4111] – m.in. usługi transportowe;
 • [6012] – instytucje finansowe;
 • [6211] – brokerzy ubezpieczeniowi;
 • [6051] – przekazy pieniężne w instytucjach finansowych;
 • [4829] – internetowe przekazy pieniężne;
 • [4900] – narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

Nagroda

Informację o nagrodzie otrzymamy najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji, dla przykładu: do 31.07.2020r, gdy spełnimy warunki promocji do końca czerwca lub do 28.08.2020r lub 25.09.2020r, gdy warunki spełnimy w późniejszym terminie. Nagroda zostanie nam wypłacona odpowiednio do 7.08.2020r, 4.09.2020r lub 2.10.2020r.

Aby otrzymać nagrodę, do dnia 31.08.2020r musimy podać w aplikacji MoneyManii numer swojego konta bankowego.

Konto Jakże Osobiste – analiza

Zakładając Konto Jakże Osobiste w Alior Banku, możemy wybrać korzyści, z których będziemy korzystać. Dwie z nich wybieramy bezpłatnie, za każdą kolejną zapłacimy 3,50zł. Każda korzyść obowiązywać będzie od następnego dnia od jej wyboru. Możemy wybierać je za pomocą bankowości internetowej, mobilnej lub w oddziale banku. Wśród korzyści znajdziemy:

 • 3% na koncie oszczędnościowym do kwoty 20 000 zł
 • Atrakcyjne warunki limitu na koncie- limit na koncie przez 10 dni bez odsetek od zadłużenia do 1000 zł
 • Płatności kartą bez kosztów przewalutowania
 • Pomoc w nagłych wypadkach- ubezpieczenie samochodowe, domowe, medyczne
 • Darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce
 • Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą
 • Pakiet 30 bezpłatnych powiadomień sms o zdarzeniach na rachunku
 • Ubezpieczenie w podróży za granicą
 • Pakiet 5 bezpłatnych internetowych przelewów natychmiastowych
 • Zwrot 1% za płatności telefonem, do 20 zł miesięcznie

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!