W grudniu, w promocji Konta 360° i Konta 360° Student w Millennium Banku zarobimy 200 zł w postaci karty podarunkowej na zakupy na Allegro, a ponadto zyskamy darmową usługę Allegro Smart na 12 miesięcy i 20 zł cashbacku na goodie. Warunki nie są trudne do spełnienia

PROMOCJA W SKRÓCIE

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
  • Trwa do: 21 grudnia 2020r lub do wyczerpania puli nagród
  • Pula nagród: tak – 10 000 szt.
  • Do zdobycia: 200 zł na Allegro + 20 zł cashback na goodie + Allegro Smart na rok
  • Warunki promocji: łatwe

Do kiedy możemy przystąpić do promocji

Z promocji możemy skorzystać do dnia 21.12.2020r. Należy pamiętać, że pula nagród jest ograniczona i wynosi 10000 szt. W przypadku wyczerpania puli nagród promocja zostanie zakończona wcześniej

Kto może wziąć udział w promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które na dzień rozpoczęcia promocji tj. 23.11.2020r nie posiadały w Banku żadnego produktu, nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem i nie są byłymi klientami Banku, którzy brali już udział w akcji promocyjnej Konta 360° lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

3.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

Do dnia 21.12.2020r powinniśmy podpisać umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz w kartą debetową za pośrednictwem strony promocji oraz wyrazić zgodę przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych.

Umowę podpiszemy poprzez kuriera lub zdalnie, wykonując selfie. Decydując się na podpisanie umowy za pomocą kuriera powinniśmy zawnioskować o konto odpowiednio wcześniej, by zdążyć podpisać umowę do dnia 21.12.2020r. Jeśli założymy konto na selfie należy do dnia 30.04.2021 roku potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce Banku.

Za zawarcie umowy o konto dostaniemy pierwszą nagrodę, a jest nią 50 zł na Allegro, 20 zł cashbacku na goodie oraz pakiet Allegro Smart na rok. Pozostałe nagrody w promocji zostaną nam przyznane po spełnieniu warunków opisanych poniżej.

150 zł premii – jakie warunki należy spełnić

Premia w kwocie 150 zł na Allegro trafi do nas, gdy w każdym z czterech miesięcy – styczniu, lutym, marcu i kwietniu zapewnimy wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł oraz wykonamy co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą lub za pomocą BLIK.
Dodatkowo, w terminie do 30.04.2021r powinniśmy dokonać minimum jednej zbliżeniowej płatności telefonem oraz co najmniej jeden raz zalogować się do aplikacji mobilnej Banku.

Nagroda

Wszystkie nagrody w promocji zostaną nam przekazane w formie elektronicznego kodu sms-em na numer podany we wniosku o konto. Pierwszą nagroda i usługę Allegro Smart otrzymamy w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy o konto, natomiast cashback na goodie zostanie nam przekazany do 31.01.2021 r, a druga nagroda w kwocie 150 zł zostanie wypłacona najpóźniej do 31.05.2021r.

Do czasu otrzymania nagród nie możemy rozwiązań ani wypowiedzieć zawartej umowy o Konto oraz nie możemy cofnąć zgód marketingowych.

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest