PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Trwa kolejna edycja promocji w Santander Banku Polska, w której za przelew wynagrodzenia na Konto Jakie Chcę z kartą płatniczą otrzymać możemy 150 zł. Dodatkowo zyskamy 80 zł za każe polecenie konta oraz do 300 zł moneybacku za płatności rachunków. Zapraszamy do analizy promocji

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do 31.07.2019r.    

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy od 1.04.2018 roku do 5.05.2019 roku nie byli posiadaczem ani współposiadaczem żadnego konta osobistego w Santander Banku.

Jak przystąpić do promocji

Wziąć udział  w promocji możemy poprzez zawarcie umowy o Konto Jakie Chcę z kartą płatniczą Dopasowaną lub Konto VIP z kartą płatniczą Visa VIP oraz dostępem do usług Santander online.

Dodatkowo musimy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na elektroniczny kanał kontaktu.

Jakie warunki należy spełnić

W miesiącu, w którym podpiszemy umowę o konto osobiste powinniśmy złożyć w usługach Santander w bankowości internetowej lub za pomocą infolinii telefonicznej dyspozycję do przekazywania wynagrodzenia na nowe konto. Wynagrodzenie musi wpłynąć na nasze konto najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu podpisania umowy. Następnie przez kolejne 3 miesiące na nasze konto osobiste powinniśmy otrzymać wynagrodzenie w kwocie minimum 1000 zł oraz wykonać 5 płatności kartą do konta.

Uwaga! W rozumieniu banku wynagrodzeniem może być wpływ na konto z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski.

W promocji nie są uwzględniane przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne oraz wpływy na inne konto niż podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia.

Nagrody

Nagroda zostanie wypłacona na konto otwarte w promocji do końca następnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji.

150 zł + 80 zł

Jeśli otworzymy konto z polecenia do końca lipca, możemy otrzymać dodatkowe 80zł. Więcej informacji znajdziemy tutaj: http://wybieramkonto.pl/iv-edycja-programu-polecen-w-santander-bank-polska-80-zl-dla-polecajacego-i-poleconego

Moneyback 1% za płatności za rachunki

W ofercie Konta Jakiego Chcę obowiązuje stała oferta w postaci zwrotu na konto 1% kwoty za płatności rachunków za prąd, gaz, Internet, TV, telefon. Maksymalnie w skali roku zyskać możemy zwrot nawet 300 zł, chociaż trudno będzie uzbierać taką kwotę, warto skorzystać z moneybacków.

Dokumenty