PROMOCJA ZAKOŃCZONA

źródło: zgarnijpremie.pl

Łącznie w dwóch promocjach możemy zyskać nawet 300 zł. Połowa tej kwoty to nagroda za spełnienie warunków promocji organizowanej przez serwis Bankier.pl. Kolejne 150 zł możemy otrzymać za aktywne korzystanie z konto i spełnienie warunków drugiej promocji. Zapraszamy do analizy oferty 🙂

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 21 października 2018r

Kto może wziąć udział w promocji

Z promocji mogą skorzystać osoby, które od 1 stycznia 2018r posiadały jakiekolwiek konto o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Z promocji nie mogą również wziąć udziału osoby, które kilka dni przed przystąpieniem do promocji złożyły wniosek o konto i jest on procesowany przez Bank w czasie trwania promocji. Poniżej zapis z regulaminu:

Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy i współpracownicy Banku biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Promocji oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w Banku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator posiadacza rachunku w Banku po 01.01.2016 r.

Jak przystąpić do promocji?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w promocji poprzez wypełnienie prostego formularza na stronie promocji. W kolejnym kroku należy otworzyć stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego otrzymanego na podany adres email. Na stronie promocji należy poprawnie wypełnić i wysłać wniosek o otwarcie nowego konta w mBanku (Wniosek o Produkt).

Uwaga! Podczas składania wniosku należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi Promocji danych objętych tajemnicą bankową

Przy wypełnianiu wniosku zostanie nadanym nam numer, który składa się z trzech liter RAC oraz 9 cyfr. Numer ten powinniśmy zachować i nie powinien on być zmieniony do czasu zawarcia z Bankiem umowy o konto. Od momenty złożenia wniosku mamy miesiąc(jednak nie później niż do 21 listopada 2018r.) na zawarcie umowy z Bankiem

Jaki warunek należy spełnić?

W miesiącu otwarcia konta lub miesiącu następującym bezpośrednio po nim (jednak nie później niż do 21 stycznia 2019r) należy spełnić warunek promocji polegający na wykonaniu min. 5 transakcji bezgotówkowych. Warunek jest bardzo prosty 🙂

Nagrody

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymamy nagrodę w wysokości 150 zł. Nagroda zostanie przekazana na aktywny rachunek bankowy otwarty w promocji. Uczestnicy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody do 28 lutego 2019r, a nagrody zostaną przekazane w ciągu 14 dniu od daty przekazania informacji o nagrodzie.

Dodatkowe 150 zł za aktywność

Decydując się na udział w promocji automatycznie zapisujemy się do drugiej promocji, w której również możemy zyskać 150 zł. W tym przypadku premiowane będzie wykonywanie transakcji kartą lub BLIKIEM. Im więcej transakcji wykonamy tym większą premię możemy otrzymać. W danym miesiącu możemy zyskać max. 30 zł, a w ciągu 5 kolejnych miesięcy max. 150 zł.

Zasady promocji szczegółowo opisaliśmy w poprzedniej analizie promocji: http://wybieramkonto.pl/nawet-150-zl-za-aktywne-korzystnie-z-ekonta-w-mbanku-ii-edycja-promocji-ekonto-z-premia

Podsumowanie

Osoby, które planują otworzyć eKonto w mBanku mają niezłą okazję. Zdobycie pierwszych 150 zł jest naprawdę proste – wystarczy wykonać 5 transakcji na dowolną kwotę. Osoby, które często płacą kartą mogą w ciągu 5 miesięcy zebrać dodatkowe 150 zł. W sumie mamy 300 zł :)

Dokumenty

Regulamin promocji: Zgarnij Premię z eKontem – III edycja

Share This