To kolejna promocja eKonta Osobistego w mBanku. Oprócz maksymalnie 300 zł premii i promocyjnego oprocentowania na rachunku Moje Cele, które możemy zdobyć w promocji organizowanej przez mBank do zdobycia jest dodatkowe 150 zł w promocji organizowanej przez Bankier.pl. Zapraszamy do analizy promocji. W sumie daje to nam nawet 450 zł premii

PROMOCJA W SKRÓCIE

TRWA DO: 13 sierpnia 2021r

PULA NAGRÓD: nie

WARUNKI PROMOCJI: łatwe

DO ZDOBYCIA: 150 zł w gotówce od Bankier.pl

PROMOCJA AKTYWNA – POZOSTAŁO:

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 13.08.2021r.

Dla kogo jest ta promocja

Do promocji możemy przystąpić będąc nowym klientem mBanku, który od 1.01. 2018 r nie był posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego i oszczędnościowego w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Z promocji wyłączone są również osoby, które są w trakcie wnioskowania o konto w mBanku w trakcie trwania promocji, a także pracownicy i współpracownicy organizatora promocji i ich najbliższe rodziny. Poniżej zapis z regulaminu promocji:

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy i współpracownicy Banku biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Promocji oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, atakże osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź osoby, które dysponowały rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i/lub rachunkiem oszczędnościowym w Banku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 jako posiadacz, współposiadacz rachunku w Banku począwszy od 01.01.2018 r.

3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która po 1.01.2018 r. do dnia wykonania czynności opisanych w punkcie II ust. 4 Regulaminu została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie Produktu Banku (wymienionego w punkcie I ust. 4) i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.

Jak przystąpić do promocji

Aby przystąpić do promocji w pierwszej kolejności należy zarejestrować się z na stronie promocji poprzez podanie adresu e-mail. W kolejnym roku należy przejść na stronę promocji za pomocą linka aktywacyjnego, który otrzymamy na podany adres e-mail. Następnie wypełniamy wniosek o konto uzupełniając wymagane dane, należy pamiętać aby podczas wypełniania wniosku wyrazić wymagane zgody marketingowe.

Podczas wypełniania wniosku należy zachować numer nadany przez Bank, który składa się z trzech liter RAC i 9 cyfr

Po złożeniu wniosku mamy miesiąc na zawarcie umowy o konto, data końcowa to 13.09.2921r. Tak jak w poprzednich miesiącach konto wspólne jest wyłączone z promocji.

Jakie warunki należy spełnić

W ciągu 2 miesięcy od dnia otwarcia rachunku, jednak nie później niż do dnia 13.11.2021r należy dokonać min. 8 transakcji w każdym z dwóch miesięcy następujących miesięcy po otwarciu konta. W promocji uwzględniane są następujące transakcje:

  • transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do eKonta osobistego
  • przelewy(z wyłączeniem przelewów wewnętrznych)
  • płatności telefonem
  • płatności BLIK

Uwaga! Transakcje nie mogą być anulowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wykonany

150 zł od Bankier.pl + 300 zł od mBanku

Oprócz 150 zł, które możemy otrzymać w promocji zorganizowanej przez portal Bankier.pl do zdobycia jest dodatkowe 300 zł w promocji mBanku oraz promocyjne oprocentowanie na rachunku Moje Cele. Szczegóły tej promocji znajdziesz tutaj: http://wybieramkonto.pl/nawet-300-zl-premii-w-promocji-ekonta-osobistego-w-mbank-oraz-promocyjne-oprocentowanie-na-koncie-oszczednosciowym-moje-cele

Nagrody

O przyznaniu premii zostaniemy poinformowani najpóźniej do dnia 30.11.2021r za pomocą wiadomości e-mail. W wiadomości zostanie również przesłany link do strony promocji, na której w celu przekazania premii należy podać Imię i Nazwisko oraz Numer aktywnego Produktu

 

Przydatne dokumenty

Pin It on Pinterest