PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Rozpoczęła się IV edycja Programu Poleceń w Getin Noble Banku, w którym obecni klienci otrzymać mogą 100 zł za każde polecenie konta, natomiast nowi klienci zyskają 50 zł. Zapraszamy do zapoznania się z Programem.

DO KIEDY TRWA PROMOCJA

Promocja obowiązuje do 31.07.2019r.

DLA KOGO JEST TA PROMOCJA

Promocja skierowana jest do obecnych klientów banku oraz nowych klientów. Obecny klient może przystąpić do promocji i polecać konto bankowe, jeśli posiada konto osobiste w Getin Noble Banku. Musi mieć wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Nowy klient może przystąpić do promocji, jeśli jest osobą pełnoletnią oraz nie posiada konta bankowego w Getin Noble Banku od 30.04.2019r.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI

Aby przystąpić do promocji i polecać konto musimy zaakceptować regulamin Programu oraz wygenerować nasz indywidualny kod polecenia w Programie w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub w oddziale Banku. Kod polecenia otrzymamy na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Następnie przekazujemy kod osobom, które nie są klientem Banku.

Podczas składania wniosku w polu formularza podajemy KOD POLECENIA, otrzymany od osoby polecającej (poniżej screen)

Jako nowy klient przystąpimy do promocji, jeśli zawrzemy umowę o Konto Osobiste Proste Zasady lub Konto Osobiste Noble z wykorzystaniem kodu polecenia otrzymanego od obecnego klienta banku. I aktywujemy konto najpóźniej do 31.07.2019r.

Pamiętajmy, że musimy również wyrazić zgody – na przetwarzanie danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych, na przekazanie przez Bank obecnemu klientowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody oraz  zaakceptować regulamin Programu Poleceń

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Po założeniu konta jako nowy klient powinniśmy spełnić warunek aktywności, którym jest zapewnienie jednorazowego wpływu na nowe konto w wysokości co najmniej 1000 zł w okresie 3 pierwszych miesięcy następujących po miesiącu aktywacji konta. Przelew musi być dokonany z rachunku w innym banku lub z konta firmowego w Getin Noble Banku.

I to tyle. Na konto nowego klienta trafi 50 zł, natomiast osoba polecająca otrzyma 100 zł i w ramach promocji może być wypłacona za 5 poleconych kont, czyli razem Bank może nam wypłacić maksymalnie 500 zł. Po założeniu nowego konta w Banku, możemy je następnie polecać i zyskiwać 100zł za każde polecenie.

NAGRODA

Nagroda dla obecnego i nowego klienta banku zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji przez nowego klienta.

KONTO PROSTE ZASADY

Więcej o Koncie Proste Zasady znajdziesz w naszej analizie: http://wybieramkonto.pl/konto-osobiste/getin-bank

DOKUMENTY