PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Ruszyła V edycja promocji konta firmowego mBiznes konto standard w mBanku. W promocji otrzymamy 100 zł za założenie konta oraz spełnienie prostego warunku. Ponadto zyskujemy darmowe konto przez 2 lata. Zapraszamy do analizy promocji 🙂

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 03.04.2019 roku.

Dla kogo jest ta promocja

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy na dzień 8.01.2019 roku nie posiadają rachunku bankowego w mBanku oraz osiągają zyski ze sprzedaży maksymalnie do 10 000 000 zł. Poniżej zapis z regulaminu:

Promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulamini e rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji. W Promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 08.01.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku, dla danego numeru NIP

Jak przystąpić do promocji

Aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o założenie konta bankowego mBiznes konto Standard poprzez stronę promocji.

Następnie wystarczy, że podpiszemy umowę o konto mBiznes konto Standard

Jakie warunki należy spełnić

Premię w wysokości 100 zł otrzymamy za spełnienie prostego warunku – jeśli w ciągu 30 dni od otwarcia konta wykonamy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł oraz dokonamy płatności kartą wydaną do konta – warunki promocji są bardzo proste

Nagrody

Premię w wysokości 100 zł dostaniemy na nowo otwarte konto w promocji do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji.

Darmowe konto przez 2 lata

Przystępując do promocji, możemy zyskać dodatkowe korzyści przez 2 lata od dnia otwarcia rachunku bankowego, do których należą:

  • darmowe prowadzenie rachunku
  • darmowy pakiet przelewów internetowych
  • brak opłaty za kartę
  • darmowe wypłaty z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander na terenie kraju
  • darmowe wpłaty we wpłatomatach mBanku, Euronetu

Ile kosztuje mBiznes konto Standard

Więcej o koncie firmowym w mBanku znajdziesz tutaj: http://wybieramkonto.pl/konto-firmowe/mbiznes-konto-firmowe-mbank

Dokumenty