PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Trwa promocja konta firmowego mBiznes konta Standard w mBanku. Za spełnienie warunku aktywności zyskać możemy premię pieniężną w wysokości 100 zł oraz brak opłat za najważniejsze usługi przez 24 miesiące.

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 03.07.2019 roku.

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 23.05.2019 roku nie posiadali rachunku bankowego w mBanku dla danego numeru NIP oraz osiągają zyski ze sprzedaży maksymalnie do 10 000 000 zł. Poniżej zamieszczamy zapis z regulaminu:

Promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Standard przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie,wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji. W Promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł.

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji musimy złożyć wniosek o otwarcie konta bankowego mBiznes konto Standard, a następnie zawrzeć umowę o jego prowadzenie.

Jakie warunki należy spełnić

Premię pieniężną w wysokości 100 zł otrzymamy,  jeśli spełnimy dwa proste warunki- w ciągu 30 dni od otwarcia konta wykonamy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł oraz dokonamy płatności kartą wydaną do konta.

Nagrody

Premia w wysokości 100 zł zostanie nam wypłacona na nowo otwarte konto w promocji do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji.

Darmowe konto przez 2 lata

Nadal przystępując do promocji zyskujemy dodatkowe korzyści w postaci darmowego konta przez 2 lata od jego otwarcia. Nie zapłacimy za następujące usługi:

  •  prowadzenie rachunku
  •  pakiet przelewów internetowych
  •  opłaty za kartę
  •  wypłaty z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander na terenie kraju
  • wpłaty we wpłatomatach mBanku, Euronetu, Planet Cash na terenie kraju

W aktualnej promocji zyskamy dodatkowo możliwość otwarcia konta walutowego mBiznes konto walutowe dla firmy w wybranej walucie. Prowadzenie rachunku będzie darmowe przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku.

Ile kosztuje mBiznes konto Standard?

Więcej o koncie firmowym w mBanku znajdziesz tutaj: http://wybieramkonto.pl/konto-firmowe/mbiznes-konto-firmowe-mbank

Dokumenty