PROMOCJA ZAKOŃCZONA

źródło: zgarnijpremie.pl

Wraz z początkiem marca wystartowała kolejna bardzo fajna promocja, w której do zdobycia jest w sumie 350 zł. Promocja dotyczy konta 360° z Millenium Banku. Jeśli ktoś planuje otworzyć konto w tym Banku to jest super okazja 🙂

Do kiedy trwa promocja

Promocja trwa do 28.03.2018r – do tego czasu musimy zarejestrować się z promocji i złożyć wniosek

Kto może wziąć udział w promocji?

Z promocji mogą skorzystać osoby, które na dzień rozpoczęcia promocji nie posiadały w Banku żadnego produktu finansowego, ani nie były stroną w żadnej umowie z Bankiem. Z promocji wykluczone są również, które uczestniczyły już w promocji Konta 360° i/lub Konta 360° Student. Poniżej zapis z regulaminu promocji

W Promocji nie może brać udziału osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Jak przystąpić do promocji

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się z promocji poprzez stronę promocji. Wypełniamy krótki formularz, akceptujemy regulamin promocji oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych. Zgody tej nie możemy cofnąć do 14.07.2018r(w przeciwnym wypadku nie otrzymamy nagrody).
W kolejnym kroku przechodzi na  stronę promocji poprzez link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail i składamy wniosek o otwarcie konta. Podczas składania wniosku akceptujemy wymagane regulaminy oraz zgody, których również nie możemy cofnąć do 14.07.2018r. Na złożenie wniosku mamy czas do 28.03.2018r natomiast na zawarcie umowy do 04.04.2018r

Warunki aktywności

Aby otrzymać nagrodę należy w każdym z dwóch miesięcy(kwiecień i maj) spełnić warunki aktywności. W zależności od rodzaju otwieranego konta należy spełnić różne warunki:
  • Konto 360° – w każdym z dwóch miesięcy(kwiecień i maj) należy zasilić konto kwotą min. 1000 zł oraz dokonać min. 1 płatności kartą wydaną do konta za pomoc BLIK
  • Konto 360° Student – w każdym z dwóch miesięcy(kwiecień i maj) należy zasilić konto kwotą min. 500 zł oraz dokonać min. 1 płatności kartą wydaną do konta za pomoc BLIK

Nagrody

Za spełnienie wszystkich warunków promocji otrzymamy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz voucher o wartości 250 zł do wykorzystania na Fly.pl. Warunki promocji są bardzo proste i nie są rozłożone w długim okresie czasu. Łączna wartość nagród to 350 zł 🙂 🙂 🙂 O przyznaniu premii uczestnicy zostaną poinformowani do 30.06.2018r.

Dokumenty

Share This