Trwa promocja nowego konta firmowego Konto Firma + w Idea Banku. Za wykonywanie przelewów do ZUS zyskamy moneyback w wysokości 10%. Dodatkowo darmowe konto przez pierwsze 24 miesiące.

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Do kiedy trwa promocja

Do promocji możemy przystąpić do dnia 30.05.2020 roku. Z promocji może skorzystać 1000 pierwszych osób.

Dla kogo jest ta promocja

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadali jakiegokolwiek rachunku- rozliczeniowego, oszczędnościowego, walutowego w Banku prowadzonego dla jednoosobowej działalności gospodarczej. dodatkowo z promocji wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w promocji

Jak przystąpić do promocji

Przystępując do promocji musimy zawrzeć umowę o Konto Firma + wraz z kartą debetową oraz bankowością elektroniczną. W trakcie wnioskowania musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.

Następnie, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy powinniśmy zalogować się do bankowości internetowej i wypełnić formularz przystąpienia do promocji oraz zaakceptować regulamin promocji.

Jakie warunki należy spełnić

Po spełnieniu powyższych warunków, wystarczy, że w okresie 6 miesięcy po przystąpieniu do promocji wykonamy przelew do ZUS. Bank zwróci nam 10% sumy składek ZUS, maksymalnie 50 zł miesięcznie, a łącznie 300 zł.

Jeśli umowę o konto zawrzemy do 7 dnia kalendarzowego miesiąca, premia zostanie naliczona za miesiąc, w którym podpiszemy umowę. Dla pozostałych umów pierwsza premia zostanie naliczona za miesiąc następujący po miesiącu, w którym została zawarta umowa.

Nagrody

Premia zostanie nam wypłacona do 15 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym premia została naliczona.

Dokumenty

Pin It on Pinterest

Udostępnij promocję swoim znajomym!